Over de Top 100 Woningmakelaardij

Voor de vierde keer op rij publiceert Vastgoed de Top 100 Woningmakelaardij, een onderzoek van Vastgoed in samenwerking met BHB overnames en advies naar de grootste makelaarskantoren van Nederland. Deze keer met twee ranglijsten in plaats van één. Naast de bekende Top 100 Woningvoorraad bestaande bouw, is er nu ook een Top 100 Transacties. Deze Top 100 nieuwe stijl levert interessante uitkomsten op die passen bij de huidige woningmarkt. 

 

Wanneer we beide lijsten - in de juiste context van het onderzoek - vergelijken, lopen de uitkomsten hier een daar sterk uiteen. Dit levert een interessant beeld op dat twee belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt bevestigt. Ten eerste dat vooral bepaalde stedelijke gebieden flink profiteren van de aantrekkende markt en ten tweede dat nieuwbouw erg goed verkoopt.

Aantrekkende woningmarkt

Puur Makelaars, met vestigingen in Amsterdam, Heemstede, Bloemendaal een Haarlem, duikelt dit jaar van de vijftigste plek naar de laatste plek van de Top 100 Woningvoorraad. Maar op de ranglijst transacties scoort Puur juist goed en eindigt op de 35e plaats. ERA van de Steege Groep uit Noord-Holland maakt het nog bonter. Terwijl deze makelaarsgroep met meerdere vestigingen in Amsterdam en Diemen op de lijst woningvoorraad van de achtste plek naar de vijftiende plaats zakt, start deze groep wel op een indrukwekkende derde plaats op de transactielijst. ERA van de Steege Groep eindigt daarmee net onder twee grote en landelijk opererende makelaarskantoren: Makelaarsland en de Hoekstra & Van Eck Groep. Een gigantische prestatie voor een regionaal opererende makelaar.

Edwin Bosma van BHB overnames en advies: “Interessante markten zoals Amsterdam, Haarlem en Utrecht lopen als een tierelier. De vraag is daar opeens groter dan het aanbod en de makelaars zien hun voorraad bestaande bouw fors slinken. Neem Puur. Dat bedrijf is in rap tempo zijn voorraad aan het leegverkopen en duikelt daarom in de portefeuillelijst. Maar ze scoren dus goed op de transactielijst. Dat is de diagonale paradox die opvalt als je beide lijsten naast elkaar legt.”

Voorraad aanvullen

Het is volgens Bosma wel zaak dat makelaars die hun voorraad zien slinken zorgen dat er snel een goede acquisitie op gang komt om nieuwe klanten binnen te halen. “Ze moeten nieuwe panden in de voorraad zien te krijgen. Straks heb je als makelaar geen voorraad meer en zit je alleen maar opgescheept met winkeldochters die niet te verkopen zijn.”

Nieuwbouw doet het goed

Het tweede wat opvalt, is dat makelaars die goed scoren in de Top 100 Transacties, dit vaak mede te danken hebben aan het feit dat ze veel nieuwbouwwoningen verkopen.
In de meting woningvoorraad bestaande bouw, wordt nieuwbouw buiten beschouwing gelaten. Edwin Bosma: “Dat heeft te maken met het feit dat nieuwbouwprojecten een hoge mate van onzekerheid met zich meebrengen. Tijdens de crisis gebeurde het maar al te vaak dat nieuwbouwprojecten op de websites van makelaarskantoren werden gezet, maar deze vervolgens niet van de grond kwamen. En dat zijn behoorlijk wat projecten geweest. Dat gaf een vertekend beeld.”

Bij de transactielijst speelt dit bezwaar niet en uiteraard is het volgens BHB belangrijk om te allen tijde te proberen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de woningmarkt. “Daar hoort nieuwbouw zeker bij. Dus hebben we in de nieuwe transactielijst nieuwbouw wel meegeteld.”

Uiteraard heeft deze keuze belangrijke consequenties. Zo staat Makelaarsland net als voorgaande jaren op de eerste plaats op de ranglijst bestaande woningvoorraad. Op de nieuwe ranglijst transacties moet Makelaarsland echter voorrang geven aan de Hoekstra & Van Eck Groep. Hiermee verdient de groep grote felicitaties, maar het betekent niet per se dat Makelaarsland minder goed presteert. Allereerst is het niet bekend op welke plek Hoekstra & Van Eck zou staan in de Top 100 Woningvoorraad als nieuwbouw wel meegerekend kon worden. Ten tweede zit de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds medio 2013 in de lift en is het niet verbazingwekkend dat negen makelaars in de Top 10 Transacties veel nieuwbouw verkopen. Des te verrassender is het dat Makelaarsland, die vanuit de bedrijfsopzet als enige geen nieuwbouw verkoopt, het zo goed doet in de transactielijst. 

 

top100samenvoegingen-page-001-page-001

Exemplaar bestellen?