3.000 Rotterdamse woningeigenaren krijgen geld voor onderhoud

Drieduizend particuliere eigenaren van woningen in Rotterdam Zuid krijgen van de stad begeleiding bij het investeren in (duurzaam) onderhoud en verbetering van hun woning. Dit staat in het  ‘Uitvoeringsprogramma Particuliere Woningvoorraad 2015 - 2018 Steigers op Zuid’.

De ondersteuning bestaat uit twee arrangementen: de ‘projectmatige aanpak VVE010’ en de aanpak ‘nazorg’. De eerste is bedoeld voor (verenigingen van) eigenaren van woningen waar sprake is van achterstallig onderhoud. De (verenigingen van) eigenaren worden hiermee geactiveerd én achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. Voor dit laatste is een stimuleringssubsidie van maximaal drieduizend euro beschikbaar en de mogelijkheid voor een lening. Circa 1900 woningen in Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk, Bloemhof, Molièrebuurt en Pendrecht komen hiervoor in aanmerking.

Nazorg 

De aanpak ‘nazorg’ richt zich op eigenaren van circa elfhonderd woningen die in het verleden zijn opgeknapt met subsidie en nu eerste signalen van achterstallig onderhoud vertonen. De gemeente biedt in samenwerking met VVE010 begeleiding bij het activeren van deze VvE’s en bij het opstellen van onderhoudsplannen. Indien nodig zal de gemeente een verplicht meerjarenonderhoudsplan opleggen uit de Woningwet en/of het niet naleven van de voorwaarden van verkregen subsidie.  De aanpak ‘nazorg’ wordt onder andere uitgevoerd aan de Dordtselaan en in de Millinxbuurt (Tarwewijk).

Toekomstvisie

Met het bovenstaande programma draagt het college bij aan de ambitie van het NPRZ om tot 2030 particuliere eigenaren van 13.000 woningen te begeleiden bij het investeren in verbetering van hun woning. Door het stimuleren van goed onderhoud en goed functionerende Verenigingen van Eigenaren blijven de woningen ook in de toekomst op orde. De aanpak voorkomt daarmee dat nieuw ernstig achterstallig onderhoud ontstaat.

Gezamenlijke investering

In de uitvoering van het programma particuliere woningvoorraad 2015 - 2018 en voortzetting van de stichting VVE010 investeert Rotterdam 17,26 miljoen euro.  De gemeente draagt 15,20 miljoen euro bij. De corporaties Woonstad, Woonbron, Vestia en Havensteder leveren tot 2018 gezamenlijk een bijdrage van 2,06 miljoen euro aan VVE010. Deze financiële bijdrage van de corporaties aan VVE010 is onderdeel van de samenwerkingsafspraken van de gemeente met de corporaties.