Hoogste prijsniveau ooit stedelijk gebied Noord-Holland

Het stedelijk gebied in Noord-Holland is de eerste regio van Nederland waar in het tweede kwartaal van 2015 de gemiddelde woningwaarde hoger is dan de piek uit 2008. Met een gemiddelde woningwaarde van 297 duizend euro is daar het hoogste niveau ooit bereikt. Dit staat in groot contrast met het oosten van het land waar de gemiddelde woningwaarde nog 11% onder het hoogste prijsniveau ligt. 

De woningmarkt in het westen van het land herstelt al enkele kwartalen sneller dan de rest van Nederland.

Hoger dan hoogste niveau vóór crisis

Voor het eerst sinds de crisis op de woningmarkt is de gemiddelde woningprijs in het sterk verstedelijkt gebied in Noord-Holland hoger dan het hoogste niveau van voor de crisis (zie figuur 1). Noord-Holland is ook de enige provincie in Nederland waar het aantal jaarlijkse verkopen het huidige aantal te koop staande woningen overstijgt. In alle andere provincies ligt het aanbod van woningen nog hoger dan het jaarlijkse aantal verkochte woningen. In Noord-Holland zijn vooral de regio's rond Amsterdam en Haarlem verantwoordelijk voor een forse stijging van het aantal verkopen en de gemiddelde woningwaarde. 

Indexcijfergemiddeldewoningwaardetovpiekwoningmarktperwijkinhetwesten


De marktliquiditeit in Amsterdam heeft met een factor 2,4 het niveau van begin 2009 bereikt (zie figuur 2).

Marktliquiditeitperwijkinhetwesten

Appartementsprijs 2,3% boven hoogste niveau uit 2008

Vooral appartementen in Noord-Holland zijn fors in waarde gestegen. Met een gemiddelde waarde van 270 duizend euro zijn deze 2,3% meer waard dan in het derde kwartaal van 2008; de vorige top van de woningmarkt. Vrijwel alle gemeenten liggen in de directe omgeving van Amsterdam. De prijsontwikkeling van eengezinswoningen blijft duidelijk achter bij de prijsontwikkeling van appartementen. Voor eengezinswoningen heeft Haarlem en omgeving de beste papieren, daar zit het prijsniveau slechts een half procent onder het hoogste niveau van voor de crisis.

Bekijk het volledige WOX kwartaalbericht Q2 2015 op www.calcasa.nl