Onderzoek TU Delft: 39% Groningers overweegt verhuizing

Slechts 55 procent van de Groningers is tevreden over de leefbaarheid en maar liefst 39 procent is geneigd te verhuizen, 10 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit voorlopig onderzoek van het OTB van TU Delft. De aardbevingen, het overheidsbeleid ten aanzien van de aardbevingen en de krimp blijken doorslaggevende negatieve factoren.

Onderzoekers van OTB, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, hebben de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de Groningse woningmarkt. Zo meldt Groninger Krant dinsdag. Het onderzoek van OTB is ingevuld door 4266 mensen in de negen kerngemeenten.

Minder leefbaar

Prof. dr. Peter Boelhouwer legt uit dat de belangrijke conclusie van het onderzoek is dat slechts 55 procent tevreden of zeer tevreden is wat betreft de leefbaarheid van de woonomgeving. Landelijk is 29 procent van de bevolking geneigd om te verhuizen, in de negen kerngemeenten is dit percentage 39, maar liefst 10 procent hoger dan in de rest van het land. 

Aardbevingen en krimp

Niet alleen de aardbevingen blijken in dit onderzoek een belangrijke rol te spelen bij de tevredenheid van bewoners van Groningen, maar ook de krimp en de gemiddelde hoge leeftijd in de provincie. Dit laatste heeft namelijk grote effecten op de tevredenheid van bewoners over de gezondheid, een van de factoren is die in het onderzoek wordt meegewogen bij het bepalen van de tevredenheid naar de leefomgeving. Vooral de combinatie van aardbevingen, het overheidsbeleid ten aanzien van de aardbevingen en krimp blijken doorslaggevende negatieve factoren. 

Negatieve spiraal

Burgemeester Geert-Jan Ten Brink van Slochteren,  tevens voorzitter van de begeleidingscommissie vanuit de Dialoogtafel geeft het volgende aan: “De resultaten van dit onderzoek geven nogmaals aan dat onze zorgen over de effecten van de aardbevingen meer dan terecht zijn. Inwoners van Groningen maken zich grote zorgen. De negatieve spiraal als gevolg van de aardgaswinning moet snel worden omgebogen in herstel en positieve kansen voor Groningen. Onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen moeten we hier keihard aan werken.” 

Reden onderzoek

Het onderzoek werd in opdracht van de Dialoogtafel uitgevoerd en kan gezien worden als een nulmeting voor verdere onderzoeken en evaluatie van beleid in de toekomst.  Tevens is het onderzoek het antwoord op de gegevens in het kernmodel van Ortec, die minister Kamp deden concluderen dat er geen sprake was van waardevermindering  in het risicogebied van de Groningse aardbevingen. 

Afronding

Het volledig afgeronde onderzoek wordt in december in zijn geheel gepresenteerd. Hier aan vooraf worden individuele gespreken gevoerd met 1000 mensen die de enquête hebben ingevuld om zodoende meer de diepte in te gaan.