Register taxateurs 1 januari 2016 operationeel

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) zal op 1 januari 2016 operationeel zijn. Met ingang van 1 oktober 2015 is het NRVT gestart met de registratie van de vastgoedtaxateurs in de verschillende werkgebieden: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ.

Per 1 januari 2016 zal het NRVT ook starten met doorlopend toezicht op de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs en met het onafhankelijk centraal tuchtrecht.

NRVT

Het NRVT is een persoonsregister. Taxateurs die zijn ingeschreven in het NRVT mogen de titel Register-Taxateur (RT) voeren. Het NRVT bewaakt de taxatiekwaliteit in Nederland door toezicht op de onafhankelijkheid, integriteit en deskundigheid van de Register- Taxateurs.

Kwaliteitswaarborg

“Door toezicht op het naleven van de regels en reglementen en het toepassen van tuchtrecht ontstaat voor opdrachtgevers de noodzakelijke zekerheid over de kwaliteit van de geregistreerde taxateur.” Stelt Karel Schiffer, voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT. “Tegen de achtergrond van de grote financiële en maatschappelijke betekenis van taxaties voor alle daarbij belanghebbende partijen, is deze kwaliteitswaarborg van groot publiek belang.”

Draagvlak

Het NRVT heeft een breed draagvlak bij alle partijen die betrokken zijn bij het taxeren. Zowel de branche- en beroepsverenigingen als de opdrachtgevers hebben leden voorgedragen voor de Centrale Raad van het NRVT. Deze Centrale Raad, bestaande uit 16 leden, vormt het beleidscentrum van het NRVT en stelt de regels vast waaraan taxateurs dienen te voldoen. De besluitvorming van de Centrale Raad is gebaseerd op adviezen van Expertcommissies, bestaande uit ervaren en deskundige taxateurs.

Op basis van dit brede draagvlak voor het NRVT, zowel bij de taxateurs zelf als de opdrachtgevers, is het de verwachting dat per 1 januari 2016 vastgoedtaxaties uitsluitend zullen worden uitgevoerd door taxateurs die in het NRVT zijn ingeschreven.

Registratie

De registratie van de taxateurs in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed is gestart op 1 september 2015. Vastgoedtaxateurs die zich willen inschrijven in het NRVT kunnen zich hiervoor aanmelden op www.nrvt.nl.