Rotterdam zet tender uit voor gezinsappartementen

De gemeente Rotterdam merkt dat steeds meer gezinnen in de stad willen wonen. Naast het welbekende huis met tuin, blijkt onder gezinnen ook behoefte te zijn aan een ander soort woning: het gezinsappartement. Het ontbreken van deze appartementsvorm zorgt er nu voor dat jonge gezinnen de stad verlaten. Daarom vind de gemeente het tijd om een innovatie op dit gebied te realiseren middels een prijsvraag, waarbij de winnaar het project ook gegund wordt.

Het winnende plan krijgt de kans om het idee te realiseren op een centrale locatie.

Gezinnen moeten blijven
Rotterdam merkt een positieve tendens in de havenstad: steeds meer gezinnen vestigen zich in de stad of willen er blijven wonen. Maar er zijn ook (jonge) gezinnen die er voor kiezen om de stad te verlaten, bijvoorbeeld omdat het lastig blijkt een geschikte woonruimte in Rotterdam te vinden. Het college wil deze mensen behouden voor de stad omdat gezinnen gebruik maken van veel voorzieningen en daardoor een belangrijke invloed hebben op de stedelijke economie. Bovendien zorgen gezinnen voor hechte sociale netwerken.

Uit onderzoek van onder andere de Bond van Nederlandse Architecten blijkt dat de woonwensen van gezinnen de afgelopen jaren zijn veranderd. Gezinnen die in de stad willen wonen, zijn niet eens opzoek naar veel ruimte, maar zij zoeken vooral naar flexibiliteit. In aanvulling op de gezinnen die een woning met tuin zoeken, is er een groep (jonge) gezinnen die zoekt naar een flexibel in te richten appartement, al dan niet met collectieve ruimten, in de nabijheid van stedelijke voorzieningen.

Eerste ronde
Om aan de vraag van deze gezinnen te kunnen voldoen, lanceert de gemeente Rotterdam in samenwerking met Architectuur Lokaal de prijsvraag Open Oproep Gezinsappartementen. De gemeente Rotterdam nodigt teams van architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en groepen van particulieren uit om met ideeën en plannen te komen voor appartementen voor gezinnen.

De winnaar krijgt de kans om het plan te realiseren op een aansprekende en centraal gelegen locatie met uitzicht op de skyline en de Maas. Prijsvraag geschied in twee rondes. In de eerste ronde wordt de deelnemers gevraagd een beknopte visie op de te ontwikkelen nieuwe woontypologie van het gezinsappartement te geven. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, vertelt: “Het gaat bij de eerste ronde echt om de visie. Hoe zouden de partijen omgaan met de woontypologie van de gezinsappartementen en sluit dit aan op het beleid van de gemeente.”

Tweede ronde
De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin zij hun visie nader uitwerken tot een business case met een ontwerp voor het gereserveerde kavel. De winner van de tweede ronde wint een exclusieve grondreserveringsovereenkomst om het winnende concept daadwerkelijk te realiseren.
In het vervolg op de prijsvraag treedt  de gemeente met de winnaar in onderhandeling om de voorwaarden voor de grondreserveringsovereenkomst te bespreken. Aan de niet-winnende deelnemers uit de tweede ronde wordt een vergoeding van 5.000 euro verstrekt.
Jansen: “Pas in de tweede ronde wordt bekend gemaakt om welke locatie het precies gaat. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente Rotterdam het meeste waarde aanhecht aan de visie.”

bron: woningmarkt.nl