12 procent woningverkopen gelijk aan of boven de vraagprijs

Bij 12% van alle woningverkopen in Nederland wordt een verkoopprijs betaald gelijk aan, of hoger dan de vraagprijs. In Amsterdam is de woningmarkt weer zo sterk aangetrokken dat in 37% van de woningverkopen een koopsom tot stand komt hoger dan de vraagprijs, met Stadsdeel West als koploper met maar liefst 62% van de transacties in de Kinderbuurt en de Van Galenbuurt. Dat blijkt uit onderzoek van Calcasa.

 

Calcasa onderzocht de relatie tussen de geregistreerde koopsommen bij het Kadaster en de vraagprijzen van woningen die worden aangeboden. In 7% van alle transacties bleek de koopsom hoger te zijn dan de vraagprijs en in 12% van alle verkopen werd de vraagprijs zelf of hoger geboden. Dit is een gemiddelde voor heel Nederland waarbij duidelijke verschillen zijn waar te nemen tussen Randstad en periferie.

bovendevraagprijsNL

Gemeenteranking 

In figuur 1 is een overzicht per gemeente gegeven van het aandeel verkopen dat een verkoopprijs had boven de vraagprijs. In de oranje en rode gemeenten wordt regelmatig boven de vraagprijs gekocht. Toch is de woningmarkt niet overal gespannen en komt in de meerderheid van de gemeenten een verkoopprijs tot stand beneden de gevraagde prijs. Gemiddeld genomen wordt in Nederland nog altijd 8% minder dan de (initiële) vraagprijs betaald.

 

overbieden

 

Heel gewoon in Amsterdam

In Amsterdam wordt inmiddels bij 37% van de woningverkopen meer dan de vraagprijs betaald. En in de helft van alle woningverkopen wordt een prijs betaald die gelijk aan of hoger is dan de vraagprijs. Ook in de gemeenten Hoorn, Velsen en Haarlem is het aandeel transacties met een verkoopprijs boven de vraagprijs hoog met respectievelijk 23%, 19% en 17%, maar Amsterdam springt eruit als koploper.

Het overbieden op de woningmarkt gebeurt al jaren in Amsterdam. In de crisisjaren was het uitzonderlijk maar gebeurde het nog steeds op kleine schaal. Gemiddeld genomen werd in Amsterdam gedurende de crisisjaren in 6% van alle woningverkopen overboden. Sinds het herstel in 2013 zijn intrede deed is het aantal overbiedingen explosief gestegen van gemiddeld 5% in het tweede kwartaal van 2013 naar 37% in het derde kwartaal van 2015.

Binnen Stadsdeel West wordt 49% verkocht boven de vraagprijs

In stadsdeel West is de woningmarkt dermate gespannen dat in 49% van alle verkopen een verkoopprijs tot stand gekomen hoger dan de vraagprijs. Ook in stadsdeel Zuid en Oost wordt vaak overboden: 42% van alle verkopen zijn hoger dan de vraagprijs.

 

woingverkopenbovenvraagprijsamsterdam

 

Binnen stadsdeel West zijn woningen in buurten als de Kinkerbuurt en de van Galenbuurt erg gewild. Daar wordt in meer dan 60% van alle woningverkopen een prijs betaald boven de vraagprijs (zie figuur 2 voor overzicht overbieden op buurtniveau in Amsterdam). De buurt in Amsterdam waar het meest wordt overboden is de Indische buurt West in stadsdeel Oost waar in meer dan 70% van alle gevallen meer wordt betaald dan de vraagprijs.

Klein aandeel koopwoningen 

In Amsterdam is slechts 27% van de woningvoorraad een koopwoning. Deze verhouding tussen huur- en koopwoningvoorraad is in geen andere gemeente terug te vinden in Nederland, wat wellicht mede verklaart dat alleen in de hoofdstad deze mate van overbieden terug te zien is. Dit neemt niet weg dat ook in andere grote steden en grote gemeenten inmiddels woningen worden verkocht boven de vraagprijs zoals te zien is in figuur 1.

 

Bekijk vanaf 12 november het volledige WOX kwartaalbericht Q3 2015 op www.calcasa.nl