Hypotheek voor zzp'’er: hoe streng zijn de voorwaarden?

Uitdager Knab gaat samen met moederbedrijf Aegon de markt op met een eigen hypotheek voor zzp’'ers, meldt z24. Wat is het verschil met andere banken?

Als zelfstandige ondernemer is het vaak lastiger om een hypotheek te krijgen dan als je in loondienst bent, maar banken timmeren wel aan de weg met speciale hypotheken voor zzp’'ers (zelfstandigen zonder personeel). Afgelopen week voegde Aegon-dochter Knab zich bij de aanbieders van zzp-hypotheken met een nieuwe constructie.

Hypotheek zzp’er: getrapte lening
Een zelfstandig ondernemer die een lening voor de aankoop van de eigen woning wil afsluiten, kan bij Knab-Aegon tot 90 procent van de marktwaarde van de woning lenen bij Aegon. Voor het toetsingsinkomen wordt in dit geval gekeken naar het gemiddelde inkomen van de zzp’'er over de afgelopen drie jaar. Wie twee jaar een inkomen kan overleggen, mag maximaal 85 procent van de woningwaarde lenen bij Aegon.

Wettelijk mogen huiseigenaren dit jaar een lening afsluiten die maximaal 103 procent van de marktwaarde van de woning bedraagt. Speciaal aan de constructie die Knab aanbiedt, is dat deze bank het leningdeel tussen 90 procent en 103 procent van de marktwaarde financiert (dus boven op het deel dat moederbedrijf Aegon voor z’n rekening neemt).

Voor het verkrijgen van het extra leningdeel bij Knab moet de ondernemer op een speciale hypotheekrekening een bedrag aan eigen geld vastzetten als onderpand. Maar dat is niet voor de volle looptijd van de lening. Jaarlijks valt er een deel van het geblokkeerde geld vrij en de maximum looptijd van de ZZP Hypotheekrekening is vier tot acht jaar. 

Maximale  hypotheeklening ondernemers bij grootbanken
Om een idee te krijgen hoe bijzonder het Knab-product is, vroeg Z24 bij de vier grootbanken RabobankINGABN Amro en SNS Bank na welke voorwaarden zij precies hanteren. Alle grootbanken geven aan dat ze in principe geen onderscheid maken tussen ondernemers en particulieren wat betreft de maximale hoogte van de leningen. Ze houden zich aan de wettelijke norm van 103 procent.

Vraag is dus waarom Knab heeft gekozen voor een ‘getrapt’ product: “Wij hebben dit bedacht op basis van een inventarisatie van knelpunten die zzp’'ers noemden”, geeft de woordvoerder van Knab aan. “Daarbij bleek dat banken in theorie wel tot 103 procent van de marktwaarde kunnen gaan, maar dat in de praktijk vaak niet doen en maximaal 90 procent financieren. Vandaar dat we een opzet hebben gemaakt waarbij Knab dat laatste stukje overbrugt.”

Gemiddeld inkomen zzp’'er
Een ander belangrijk punt bij de financiering is de beoordeling van het inkomen. Alle banken hanteren restricties wat betreft de maximale lening als een ondernemer minder dan drie jaar actief is.

Bij zzp’'ers die drie jaarrekeningen kunnen overleggen is de standaard om te kijken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Soms geldt daarbij het inkomen uit het laatste jaar als maximum.

De vier grootbanken kennen naast Knab nog een andere uitdager: Munt Hypotheken. Die laatste wordt gefinancierd met geld van beleggers, waaronder pensioenfondsen, en is volgens adviesbureau IG&H inmiddels nummer vijf op de markt voor nieuwe hypotheekleningen. Bij Munt kun je als ondernemer 100% lenen als je van 3 jaar cijfers hebt en een inkomensverklaring van Raadhuys.

Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen hypotheekaanbieders wat betreft de randvoorwaarden. Maar in de praktijk geven vooral individuele beoordelingen van de verdiencapaciteit en de vooruitzichten van zelfstandige ondernemers de doorslag.

Zzp’'ers vinden dat ze bij hypotheekaanvragen vaak nog op ‘wantrouwen en tegenwerking’ stuiten vanuit banken, zo bleek afgelopen mei uit een peiling van de Vereniging Eigen Huis. Tegelijk gaven banken en andere geldverstrekkers aan dat zzp’'ers soms makkelijker een lening kunnen krijgen dan ze zelf denken, ook als ze minder dan drie jaar actief zijn.

Bron: z24.nl