Primus: Heroverde Triple-A status stimulans voor koopwoningmarkt

Op 20 november jongstleden gaf Standard & Poor’s Nederland de felbegeerde AAA-status terug, die het ratingbureau iets minder dan twee jaar geleden had teruggeschroeft naar AA+.  De hoge beoordeling zal meer buitenlandse institutionele beleggers trekken en zal helpen de hypotheekrente ‘redelijk structureel’ op een laag niveau te houden. Dat schrijft Hugo Priemus, emeritus hoogleraar van de Technische Universiteit Delft, in zijn column op de website van makelaarsvereniging NVM.

 

De koopwoningmarkt is gevoelig voor tal van omstandigheden. Dat hoef je makelaars niet te vertellen. Zij lezen zich suf om in dagbladen, opiniebladen en vakbladen te ontdekken wat er om ons heen gebeurt en wat dat voor gevolgen kan hebben voor de koopwoningmarkt, nationaal of in de regio. Loopt de werkloosheid op, stagneert de economische groei, zwelt de vluchtelingenstroom naar Nederland aan

Status

Een klassieke relatie bestaat er tussen de ontwikkeling van de hypotheekrente en de vraag naar koopwoningen: hoe lager de lange rente, des te sterker de vraag naar koopwoningen. Onder de hypotheekrenteaftrek ligt dan weer de kapitaalmarktrente die in Europa tussen landen zeer sterk uiteenloopt. Deze kapitaalmarktrente wordt sterk beïnvloed door de landenbeoordelingen van de drie ratingbureaus: Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Sinds 1986 respectievelijk 1994 noteren Moody’s en Fitch Nederland als triple A-land: de hoogst mogelijke waardering. Lange tijd deed Standard & Poor’s hetzelfde. Maar in november 2013 deed Standard & Poor’s een stapje terug: Nederland wordt sindsdien als AA+ beoordeeld. Voor zo’n oordeel zou Griekenland ons benijden, maar het was toch een smetje op ons oranje blazoen.

Op 20 november bedacht S&P zich en gaf ons land de felbegeerde AAA-status terug. S&P ziet de Nederlandse economie als welvarend, gediversifieerd, open en concurrerend. Dat blijkt onder meer uit het hoge inkomen per hoofd van de bevolking, de netto externe positie, en het terugkerende en hoge overschot op de lopende rekening. Daar komt het lange track recordvan Nederland bij van een voorzichtig en flexibel macro-economisch beleid, hetgeen leidt tot een verbeterde begrotingssituatie. Over de weer oplopende hypotheekschuld maakt S&P zich kennelijk weinig zorgen.

Ons kabinet zou kunnen zeggen: “Dan hoor je het eens van een ander.” Dit is een mooi compliment. En het besluit van S&P is uniek, want het is nooit eerder voorgekomen dat een land de triple A-status van een kredietbureau heeft teruggekregen.

Terughoudende reactie

Het is opvallend dat tot nu toe het kabinet op deze gezaghebbende motie van vertrouwen slechts terughoudend heeft gereageerd. Minister Dijsselbloem: “Dit is het resultaat van hard werken om de Nederlandse economie sterker te maken en op orde te brengen.“ Een veel uitbundiger reactie was wel geïndiceerd.

Meer institutionele partijen zullen willen beleggen

Het gevolg van de nu unanieme AAA-rating van Nederland is dat nog meer institutionele partijen hun geld in Nederland zullen willen beleggen. Voor de koopwoningmarkt betekent dit dat het perspectief van een lage hypotheekrente redelijk structureel lijkt door de combinatie van het ruimhartige monetaire beleid van de ECB, de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt en de unanieme triple A-beoordeling van Nederland. De lage hypotheekrente is niet voor eeuwig gegarandeerd, maar voorlopig zijn de financiële aspecten voor de bewoner-eigenaar uitgesproken gunstig.

Bron: NVM