Corporaties verliezen op koopwoningen

Vijfendertig procent van de woningen die corporaties in de eerste negen maanden van 2010 hebben opgeleverd stond bij oplevering leeg. Twintig  procent van de woningcorporaties maakten zelfs verlies op de verkoop van koopwoningen

De leegstand bij corporaties is zeker twee keer zo hoog als de leegstand bij projectontwikkelaars. Toch is de helft van de corporaties van plan meer  koopwoningen te ontwikkelen. Corporaties die vooral goedkope koopwoningen ontwikkelen, kampen minder met leegstand.

Meer variatie in wijken en geld verdienen
Dat zijn conclusies van de Investeringsmonitor Woningcorporaties van Stec Groep, advies- en onderzoeksbureau op het terrein van economische ontwikkeling en vastgoed, onder ruim 100 corporaties. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de corporaties zelf koopwoningen ontwikkelt, en daar ook mee door wil gaan. Een kwart van deze corporaties ontwikkelde in 2009 zelfs meer koop- dan huurwoningen. Woningbouwcorporaties willen meer variatie in wijken realiseren, lagere inkomens de kans bieden een woning te kopen, en geld verdienen. De helft van de corporaties die actief zijn op de koopwoningmarkt verwacht de komende jaren meer koopwoningen te gaan ontwikkelen, de andere helft juist minder. Vooral corporaties met een omvang van tussen vijf- en tienduizend woningen zijn actief op deze markt. Eén op de vijf corporaties ontwikkelt bewust geen koopwoningen; zij zien dit niet als hun taak of vinden het te risicovol.

Leegstand
Bijna 50 procent van de corporaties op de koopwoningmarkt kampt met leegstand na oplevering. Circa 35 procent van de woningen die in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd, stond bij oplevering leeg. Corporaties die vooral goedkope koopwoningen ontwikkelen, kampen minder met leegstand. 
Een meerderheid maakt geen winst op de koopwoningen: 19 procent van de corporaties die koopwoningen ontwikkelt maakt zelfs verlies. Nog eens 37 procent van de corporaties speelt quitte. Slechts 10 procent van de corporaties maakt gemiddeld meer dan 10.000 euro winst op een koopwoning. De financiële resultaten zijn niet beter bij corporaties die vooral koopwoningen ontwikkelen om geld te verdienen.

[bron: Stec Groep]