Topambtenaar EZ wil forse hervormingen woningmarkt

Het kabinet moet de woningmarkt, arbeidsmarkt én zorg hervormen, stelt Chris Buijink, secretaris generaal van het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (ELI), in het economenblad ESB. Het terugbrengen van de hypotheekschuld, laag houden van de overdrachtsbelasting en aanpassen van het eigenwoningforfait noemt de topambtenaar als hervormingsmiddelen.

Hypotheek aflossen

Buijink adviseert te besparen door onder meer huiseigenaren te dwingen hun hypotheek af te lossen, de overdrachtsbelasting op 2 procent laten staan, de WW te versoberen en de eigen bijdrage in de zorg te verhogen. Buijinks voorstellen zijn niet primair bedoeld om te bezuinigen. De hervormingen moeten op de lange termijn zowel de Nederlandse economie als de schatkist versterken.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek heeft er volgens Buijink voor gezorgd dat de hypotheekschuld van alle Nederlanders bij elkaar zo astronomisch hoog is dat het voor problemen kan zorgen. De overheid moet volgens de secretaris generaal huiseigenaren stimuleren veel meer eigen geld in de woning te steken en hun hypotheek zo snel mogelijk af te lossen.

Aflossingsvrije hypotheek verbieden

Buijink stelt dat dit mogelijk is door aflossingsvrije hypotheken te verbieden. Ook kan het eigenwoningforfait afhankelijk worden gemaakt van de hoogte van de hypotheek. Hoe meer een woningbezitter aan eigen geld inlegt en aflost, hoe lager het bedrag dat bij het belastbare inkomen van een huiseigenaar wordt opgeteld.

Overdrachtsbelasting

Ook wil Buijink de overdrachtsbelasting op het huidige, tijdelijke niveau van 2 procent houden. Officieel gaat op 1 juli deze belasting terug naar 6 procent. Blijft die op 2 procent, dan worden er 30 procent meer huizen verkocht, stelt de Buijink.