8.000 nieuwe woningen door getransformeerde gebouwen

Dankzij het verbouwen van kantoren, fabriekspanden en winkels zijn er in 2016 ruim 8.000 nieuwe woningen bijgekomen. Dat is ruim 9 procent van het totaal aantal nieuwe woningen dat vorig jaar aan de woningvoorraad werd toegevoegd. In Eindhoven werden de meeste bestaande gebouwen tot woningen getransformeerd. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, gebaseerd op cijfers van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

In Eindhoven werden ruim 800 woningen gecreëerd uit bestaande gebouwen, voornamelijk kantoorpanden. Hiermee staat de gemeente net als in 2015 op de eerste plaats als het gaat om woningen die door transformatie aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Amsterdam volgt met bijna 600 woningen. In totaal waren de vijf gemeenten met de meeste transformaties verantwoordelijk voor 2.400 nieuwe woningen.

Kantoren

Kantoorgebouwen worden het vaakst tot woningen getransformeerd. In totaal ging het om bijna 4.000 woningen, ongeveer de helft van alle woningtransformaties in 2016. Zo’n 16 procent, bijna 1.300 woningen, werden gebouwd in voormalig maatschappelijk vastgoed. Dit zijn gebouwen die eerder bijvoorbeeld een bijeenkomst-, gezondheids-, onderwijs-, of sportfunctie hadden. Bijna 11 procent van de woningen ontstond in voormalig winkels.

34.000 woningen

In de jaren 2012-2016 zijn bijna 34.000 woningen ontstaan door transformaties van bestaande gebouwen. Het aantal transformaties is in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015 en 2013. In 2012 lag het aantal woningtransformaties lager. Vanaf deze periode werd het hergebruiken van leegstaande bestaande panden interessanter, doordat het Rijk toen de meeste obstakels voor transformatie in wet- en regelgeving wegnam. In 2012 was minder dan 4 procent van de toename in woningvoorraad afkomstig uit transformaties, in 2015 en 2016 was dat tussen de 9 en 10 procent.

Bron: CBS