Vastgoed Actueel Hypotheek

Aandeel NHG-hypotheken stijgt onder starters

Het aandeel hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie laat voor het eerst dit jaar een stijging zien, zo meldt de Hypotheekshop in haar Maandmonitor. De toename is het grootst in de leeftijdsgroep tot 35 jaar, de starters op de woningmarkt. Ook de doorstromers laten een toename zien. Onder oversluitingen daalt het aandeel NHG juist.

In de vorige maanden is het aandeel NHG-hypotheken steeds afgenomen. Volgens de Hypotheekshop is dat een logisch beeld, aangezien de huizenprijzen blijven stijgen terwijl de NHG-kostengrens éénmaal per jaar wordt vastgesteld (2017: €245.000,-). Het is daarom des te opmerkelijker dat augustus opeens een kentering laat zien, hoewel een hoger percentage in één maand niet meteen een trendbreuk hoeft in te houden.

Randstad

De groei van het percentage NHG is geen landelijk verhaal. De maandelijkse afname gaat in de vier grote steden ‘gewoon’ door, terwijl buiten de Randstad juist een stijging zichtbaar is. De grootste toename is in Noord-Brabant en Gelderland te zien, maar ook in de noordelijke provincies. Daarnaast is de daling van het aantal aanvragen van starters door de vakanties veel minder groot buiten de Randstad en juist groter in de vier grote steden. De voorzichtige conclusie luidt dat er zowel sprake lijkt van een aantrekkende woningmarkt buiten de Randstad als van een verschuiving vanuit de Randstad ‘naar de provincie’.