Vastgoed actueel - CBS gezinnen

'Aanpassing in woningbouw nodig door groei alleenstaanden'

De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Volgens het CBS zijn er in 2030 3,5 miljoen eenpersoonshuishoudens, 400.000 meer dan nu. Het zijn door de vergrijzing dan vooral ouderen die alleen wonen, omdat hun partner is overleden of omdat ze gescheiden zijn. De stijging van het aantal alleenstaande ouderen zal ook effect hebben op de woningmarkt, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft, in het NOS Radio 1 Journaal.

“Die ouderen wonen al ergens, vaker in een grotere eengezinswoning, zeker als de partner is overleden. Daar blijven ze vaak ook wonen, omdat het beleid is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, zegt Boelhouwer. Daardoor wonen de ouderen vaak te groot. “En dat is het probleem op de woningmarkt. Er komen namelijk elk jaar 100.000 jonge gezinnen bij en die moeten ook ergens wonen. Eigenlijk zou je willen dat de woningen van de ouderen worden vrijgemaakt, maar dat ze wel in de buurt kunnen blijven wonen. Daar hebben ze vaak de ondersteuning”, zegt Boelhouwer.

Een oplossing hiervoor is een huis speciaal voor een groep ouderen. Boelhouwer: “Een groep die het initiatief neemt om met elkaar in bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis te gaan wonen, zie je steeds vaker. Dat is wel lastig: je zit met de financiën, bestaande regels die het moeilijk maken en het moet onderling klikken. Maar er zijn al woningcorporaties die dit aanbieden.”

Het echte onderliggende probleem is vooral de verhuisbereidheid van ouderen, zegt Boelhouwer. Want ook al zijn er alternatieven, verhuizen willen ze vaak niet. “Maar 3 procent wil echt verhuizen. Bij overige leeftijden is dit 9 procent. Het is gewoon lastig als je in een buurt bent verankerd.”

Mannen vs vrouwen

Uit de cijfers van het CBS blijkt vrouwen vaker alleenstaand zijn dan mannen. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen en ze ook vaak jonger zijn dan hun partner. Tussen de 25- tot 65-jarigen mannen zijn de mannen in de meerderheid zijn. Dat komt vooral doordat kinderen na een scheiding meestal bij hun moeder wonen. Al met al is ongeveer een vijfde van de Nederlandse bevolking alleenstaand. Nu en ook in 2030 maakt het overgrote deel van de Nederlanders deel uit van een meerpersoonshuishouden. In 2030 telt Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens. Nu zijn dat er 7,9 miljoen.

Naar 18 miljoen mensen

Het aantal inwoners van ons land blijft groeien, naar tussen de 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners in 2060, blijkt uit prognoses over de bevolkingsgroei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS zegt er direct bij dat de cijfers met onzekerheden zijn omgeven, doordat bijvoorbeeld het aantal migranten van jaar tot jaar sterk kan fluctueren. “Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden’’, aldus het CBS.

Het statistiekbureau mikt op 18,6 miljoen inwoners in 2060. Eind vorig jaar ging het CBS nog uit van 18,4 miljoen mensen over 42 jaar. Volgens het CBS is in ieder geval tot eind jaren dertig de bevolkingsgroei waarschijnlijk; naar verwachting telt ons land 18 miljoen mensen in 2029. Daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen.

Huishoudens

Het CBS heeft ook een prognose gemaakt van het aantal huishoudens in ons land. In 2060 zijn dat er waarschijnlijk tussen 8 miljoen en 9,6 miljoen, stelt het. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. In 2030 waarschijnlijk 8,5 miljoen. Er komen dan vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Maar ook hiervoor geldt dat de prognoses niet in beton zijn gegoten. Door onvoorziene veranderingen in het gedrag van bijvoorbeeld uit huis gaan, samenwonen en uit elkaar gaan, kan het aantal huishoudens hoger of lager uitkomen.

Bron: CBS, NOS, De architect.