ABN Amro: lage rente jaagt woningmarkt weer aan

De lage hypotheekrente zorgt voor een impuls in de woningverkoop. In plaats van de eerder verwachte daling van vijf procent, verwachten analisten van ABN AMRO nu een stabilisatie van de huizenverkoop. De betaalbaarheid van koophuizen neemt toe door de lage kosten voor hypotheken. Tegelijkertijd is er nog steeds een groot tekort aan woningen, wat de woningprijzen verder omhoog stuwt. Dat staat in de nieuwste woningmarktmonitor van ABN AMRO.

Verder is er onzekerheid over de gevolgen van het stikstofbesluit voor de woningbouw. "De regering heeft op Prinsjesdag aangekondigd geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe woningen. Maar of dit volstaat om de doelstelling van 75.000 woningen per jaar te behalen, valt te bezien" stelt Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO. "Zeker als vanwege het stikstofbesluit de woningbouw achterblijft, zal de doorstroming verder onder druk komen en zullen er minder transacties zijn. Daarnaast zouden de prijsstijgingen door de toenemende woningkrapte hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd."

Regionale verschillen
De regionale verschillen blijven groot. Een woning in de provincie Groningen is met €213.000 beduidend goedkoper in Noord-Holland, waar de gemiddelde koopsom op €388.000 ligt. Dat het prijspeil in de Randstad harder is gestegen, komt vooral door de aanhoudend sterke prijsstijgingen in de grote steden. Dat verschil in prijsstijging wordt overigens wel steeds kleiner: opvallend is dat de prijsstijging in Amsterdam inmiddels zelfs onder het landelijk gemiddelde ligt.

Krapte blijft
Al met al blijft de woningmarkt erg krap. De voorraad te koop staande woningen blijft slinken, zij het minder hard dan voorheen. Een groot deel van het aanbod bestaat uit woningen in het hogere prijssegment. De gemiddelde vraagprijs lag in augustus op €418.000. Voor alleenstaande woningzoekers met een modaal inkomen zijn er nauwelijks koopwoningen beschikbaar. Er is dus nieuwbouw nodig, maar vooralsnog komt die niet goed van de grond. Na de stikstofuitspraak van de Raad van State in mei dreigen bouwprojecten zelfs nog meer vertraging op te lopen en mogelijk zelfs geschrapt te worden. Het is daarom ongewis of de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde om de woningbouw te stimuleren, daadwerkelijk effect zullen sorteren.

Lees hier de hele ABN Amro Woningmarktmonitor van oktober