AFM: Consumptief meefinancieren hypotheekkosten risicovol

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten voor financiële risico’s als zij de kosten voor het afsluiten van een hypotheek financieren met een consumptief krediet.

De AFM heeft signalen ontvangen dat adviseurs consumenten adviseren de kosten die samenhangen met de aankoop van een woning consumptief te financieren. De AFM roept financiële dienstverleners op hier terughoudend in te zijn.

Uit consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat 12 procent van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is op dit moment vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Het is echter naar het oordeel van de AFM niet verstandig om de bijkomende kosten consumptief te financieren als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren.

Verminderen restschuldrisico’s

De overheid heeft een aantal jaren geleden maatregelen genomen om restschuldrisico’s bij hypotheken te beperken door de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (de LTV) stapsgewijs te verlagen. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning bedraagt momenteel 102 procent en wordt in 2018 verlaagd tot 100 procent. Door deze maatregelen moeten consumenten bij de koop van een woning vaker eigen geld inbrengen voor de financiering van de bijkomende kosten.

De maandlasten van een consumptief krediet zijn in de regel aanzienlijk hoger vanwege het ontbreken van een zekerheid. Met de geleidelijke verlaging van de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning is beoogd de consument beter te beschermen tegen het restschuldrisico in de eerste jaren van de hypotheek. Het consumptief meefinancieren van bijkomende kosten beperkt dit risico niet.

Maximaal

In Nederland is overkreditering verboden. Aanbieders van krediet zijn verplicht om verantwoord krediet te verstrekken. Voor hypotheekaanbieders zijn de normen voor verantwoorde kredietverlening vastgelegd in de Tijdelijke Regeling hypothecair krediet. De leennormen voor consumptief krediet zijn niet verder uitgewerkt in wettelijke regelingen. De consumptief kredietaanbieders hebben zelf een gedragscode opgesteld. Aan de hand van een op Nibud-cijfers gebaseerde basisnorm voor levensonderhoud wordt bepaald wat consumptief maximaal geleend kan worden.

Bron: AFM