Vastgoed actueel - amsterdam

Amsterdam: rechtbank stelt huiseigenaar in gelijk bij bezwaar WOZ-waarde

De rechtbank Amsterdam heeft in een proefprocedure een Amsterdamse huiseigenaar nu in het gelijk gesteld bij het bezwaar tegen de WOZ-waarde. De Stiching Erfachters Belang Amsterdam (SEBA) heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens.

“SEBA is zeer verheugd over de winst in deze proefprocedure die in samenwerking met WOZ-juristen, Corten De Geer Advocaten en het Nederlands instituut voor Erfpacht is gevoerd. De rechtbank wijst de door de gemeente gebruikte correctie van verkoopprijzen van erfpachtwoningen af” zegt Koen de Lange, voorzitter van SEBA.

Overstapaanbiedingen herzien

“Met deze uitspraak valt de basis weg onder de aanbiedingen van de gemeente Amsterdam voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. De WOZ-waarden en als gevolg hiervan ook de BSQ’s (buurtstraatquote) waarop de overstapaanbiedingen zijn gebaseerd, deugen niet.”

De Lange vervolgt: "SEBA vindt dan ook dat iedere huiseigenaar de mogelijkheid moet krijgen om de canon voor de overstapaanbieding vast te kunnen laten stellen door een commissie van onafhankelijke taxateurs, net als bij canonherziening einde tijdvak nu al het geval is.”

Marktwaarde van het erfpachtrecht

“Uit deze uitspraak van de rechtbank volgt dat bij het vaststellen van een nieuwe canon rekening moet worden gehouden met de marktwaarde van het erfpachtrecht. De door de gemeente gehanteerde residuele grondwaardemethode is bij bestaande erfpachten volgens SEBA ongeschikt om te gebruiken. De rechtbank hanteert de ook door SEBA gewenste vergelijkingsmethode om de marktwaarde vast te stellen. Het Grondwaardebeleid dat de gemeente in 2017 heeft ingevoerd en dat is gebaseerd op de residuele WOZ/BSQ grondwaardemethode kan hiermee de prullenbak in", aldus De Lange.

“Enkele honderden bezwaarprocedures die via de WOZ Bezwaar actie van SEBA zijn aangespannen zullen naar verwachting slagen als gevolg van de uitspraak in deze proefprocedure over de erfpachtcorrectie," zegt hij tot slot.

De volledig uitspraak lezen? Klik hier.

Bron: Vastgoed Journaal