Vastgoed actueel - nieuwbouw Amsterdam

Amsterdam schiet bouwambitie ruimschoots voorbij

In het afgelopen jaar is Amsterdam met de bouw van bijna 7.300 woningen gestart. Voor het vierde jaar op rij wordt de bouwambitie van 5.000 woningen uit het coalitieakkoord ruimschoots gehaald.

In 2017 zijn er 2.560 gereguleerde huurwoningen en 1.170 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. De overige woningen waren koopwoningen of huurwoningen in het hogere segment. De huizen zullen onder andere gebouwd worden in Zuidoost, de Houthavens en lans de IJ-oevers. Gemiddeld zijn er afgelopen collegeperiode jaarlijks circa 6.500 woningen in aanbouw genomen. Ter vergelijking: over de periode 1994-2017 zijn er gemiddeld iets meer dan 4.000 woningen per jaar in aanbouw genomen.

Wethouder Bouwen Laurens Ivens: ''Sinds de jaren ’80 is de productie van woningen niet zo hoog geweest als afgelopen bestuursperiode. Ondanks deze hoge productiecijfers zien we de prijzen in de markt echter stijgen. Alleen bijbouwen is dus niet genoeg.''

Regionaal aan de slag

Door de inspanningen van dit college voor een hoge woningbouwproductie zijn de eerste huizen uit deze periode inmiddels opgeleverd waardoor Amsterdammers makkelijker kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Door de verhuizingen ontstaat er meer doorstroom en dat verlicht de druk op de woningmarkt. Desondanks blijft de druk op de markt onverminderd hoog en daarom is het belangrijk om ook in de regio meer woningen te bouwen. Amsterdam pakt dit gelijk aan en gaat aan samenwerken met regiogemeenten. Tot en met 2020 worden in de regio zo’n 60.000 woningen gebouwd, dat is 20.000 meer dan in de oorspronkelijke plannen.

Amsterdam toegankelijk voor iedereen

Amsterdam wil zich ook inzetten voor de betaalbaarheid van de woningen. Zo wordt er 80 procent van de nieuwbouw toegankelijk gesteld voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. 

Bron: Gemeente Amsterdam en Nu.nl