Amsterdamse Sluisbuurt krijgt torens tot 143 meter

De Sluisbuurt op Zeeburgereiland staat voor hoogbouw, verdichting en bewegen. In het Stedenbouwkundig Plan voor de Sluisbuurt dat het college van B en W op 8 november heeft vrijgegeven voor inspraak wordt de ambitie geformuleerd om maximaal 5500 woningen op deze locatie te bouwen.

Amsterdam heeft een flinke woningbouwopgave de komende jaren. Elk jaar melden 11.000 nieuwe bewoners zich in Amsterdam. Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: “Amsterdam groeit binnen de bestaande stadsgrenzen. We hebben afgesproken om gebieden zoals landelijk Noord ook echt landelijk te houden en daar niet te bouwen. Dit betekent dat we op andere plekken gaan verdichten en de hoogte in gaan. Naast stedelijk wordt de Sluisbuurt ook een prachtige locatie met veel water waar fietsers en voetgangers centraal staan.”

Skyline

Het stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt biedt ruimte aan 28 gebouwen met een hoogte die varieert tot 143 meter. Elf gebouwen hebben een hoogte van 30-40 meter, elf torens worden 40 tot 80 meter en zes torens bereiken een hoogte tussen de 80 en 143 meter. De hoogste torens zijn vergelijkbaar met een slankere versie van de Rembrandttoren. Er is goed nagedacht over de plek van de torens. De hoogste torens staan in het noorden van het gebied en worden uit elkaar geplaatst zodat de skyline transparant en indrukwekkend is. Vanuit de historische binnenstad zullen de torens niet of nauwelijks te zien zijn.

Bewegende stad

De Sluisbuurt wordt ontworpen op basis van de principes van de bewegende stad waarbij fietsen, lopen, sporten en bewegen centraal staan. Wethouder Van der Burg: Met brede stoepen en schoolpleinen nodigen we kinderen uit om buiten te spelen. Ook gebouwen worden met dit principe gebouwd, denk hierbij aan sporten op het dak of de plaats waar een trap of lift wordt geplaatst. Hoe vaak komt het niet voor dat de lift je tegemoet straalt maar de trap nergens te vinden is?”

Buurt-, sport-, groen- en wijkvoorzieningen worden verspreid door de buurt aangelegd en nodigen uit tot bewegen met (on-)verharde paden voor fietsen, wandelen en hardlopen. Een nieuwe fietsbrug zorgt ervoor dat de buurt vanaf het Oostelijk Havengebied goed bereikbaar is.

Woningen en voorzieningen

De Sluisbuurt omvat ongeveer 30 procent sociale huurwoningen en 70 procent vrije sector woningen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar te weinig voor een vrije sectorwoning. Hier wordt middeldure huur voor ontwikkeld. Naast woningen wordt ruimte gemaakt voor maximaal 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte voor buurtvoorzieningen, winkels, werkruimten en commerciële functies. Ook vallen grotere voorzieningen zoals scholen hieronder.

Bron: amsterdam.nl