Gasloos nieuwbouw

Ballast Nedam bouwt alleen nog gasloze woningen

Ballast Nedam Development heeft besloten om voortaan enkel nog woningen te ontwikkelen zonder gasaansluiting. Zelfs bestaande plannen worden aangepast, mits in goed overleg met samenwerkende partijen. Deze drastische koerswijziging zal invloed hebben op tientallen bestaande projecten van de ontwikkelaar.

Met oog op de toekomst

Ballast Nedam Development heeft besloten een voorsprong te nemen op de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn en in principe vanaf nu alleen nog maar woningen te realiseren die niet zijn aangesloten op het gasnet. Zelfs projecten waarvan de plannen al klaarliggen worden aangepast. In een interview met Cobouw laat Onno Dwars, commercieel directeur van Ballast Nedam Development weten dat zeker duizenden woningen en tientallen projecten door dit besluit zullen moeten worden aangepast. “Projecten die al verkocht zijn nemen we niet in deze ambitie mee.” Daarnaast plaatst Dwars de kanttekening dat bij projecten die Ballast Nedam ontwikkelt in samenwerking, de keuze van de duurzaamheidmaatregelen altijd in open dialoog met samenwerkingspartners genomen zullen worden.

Marktonderzoek

Al lijkt het besluit voor de buitenwereld wellicht abrupt, Ballast Nedam is al langer bezig met deze alternatieve werkwijze. Dwars tegen Cobouw: “Het is niet zo dat hele ontwerpen moeten worden omgegooid. We voeren dit ook niet van de een op de andere dag in. De afgelopen tijd spraken we alle projectleiders. Is het haalbaar? Onder aan de streep merk ik dat er bij ons gewoon draagvlak voor is.” Dat geldt ook voor toekomstige bewoners, meldt Dwars. Uit marktonderzoeken van Ballast Nedam is gebleken dat wanneer ontwikkelaars simpelweg geen gasfornuis aanbieden, kopers er ook niet om vragen.

Bouwkosten

Ondanks dat het besluit niet uit de lucht komt vallen, moeten er nu toch projecten worden aangepast waarvan de uitvoering al dichtbij is. Dwars: “In die gevallen waarin je al ver bent in het ontwerpproces, zal het soms nog best lastig worden. Als je bij nul begint is het toch makkelijker om volledig elektrisch te bouwen of woningen aan te laten sluiten op stadswarmte.” De bouwkosten zijn in het hele land ongeveer gelijk, of het nu om all electric gaat of om een woning die is aangesloten op collectieve stadsverwarming. In het geval dat de nieuwe bouwwijze leidt tot een licht hogere vrij-op-naamprijs, zijn banken bereid de meerkosten te financieren voor woningen die zeer energiezuinig zijn gebouwd.

‘Gas is eindig’

Over de reden van het besluit geeft Dwars aan dat gasloos al veel langer de trend is bij veel projecten en acquisities. “De meeste tenders zijn gasloos en anders wordt er wel een visie gevraagd. Ook consumenten willen het. Veel beleggers willen ook geen woningen met gas meer. Gas is minder duurzaam, redeneren ook zij. Daarom hebben we besloten dit overal te doen, zodat we niet elke keer op projectniveau discussie hoeven te voeren en weet iedereen waar hij aan toe is. Wij zien dat gas in nieuwbouw niet houdbaar is. Gas is eindig.”

Achterliggende redenen

In een bericht op haar website laat de organisatie weten: “Dit besluit geeft invulling aan het door ons ondertekende Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties. Hiermee dragen wij substantieel bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast hopen wij met dit besluit ook anderen te motiveren grote stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland, zodat we samen in staat zijn de grenzen te verleggen.’’ Er zijn cynici die Ballast ervan verdenken dat aan het besluit voornamelijk financiële redenen ten grondslag liggen. Dwars zet dit tegenover Cobouw gemakkelijk recht. “Volgens mij is het aansluiten van woningen op het gasnet nog altijd makkelijker. Kopers zijn daar aan gewend, dus dat is ook een zeer betrouwbare markt. Als het allemaal zou gaan om geld verdienen, dan zou iedereen toch al gasloos bouwen?”

Verbod op gasketels

Ballast Nedam drong samen met andere grote bouwers als Dura Vermeer vorige week aan op een verbod op gasketels in nieuwbouw. Volgens hen gaat de aangekondigde wetswijziging van minister Kamp te weinig opleveren.