Vastgoed Actueel baby

Bevolking groeit wederom

De bevolking van Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 80 duizend inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van buitenlandse migratie. Het migratiesaldo kwam uit op 66 duizend. Daarnaast zijn er bijna 15 duizend kinderen meer geboren dan er mensen zijn overleden. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente bevolkingscijfers.

Tot en met het derde kwartaal van 2017 schreven 181 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente, vrijwel net zoveel als in de eerste negen maanden van vorig jaar. Ook het aantal emigranten bleef ongeveer gelijk: 115 duizend mensen vertrokken uit Nederland. 

Lagere bevolkingsgroei

De groei door natuurlijke aanwas was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, waardoor de totale bevolkingsgroei toch lager uitkwam. Tot eind september zijn 127 duizend kinderen geboren, bijna 4 duizend minder dan vorig jaar. Bijna 2 duizend mensen meer zijn overleden, 112 duizend.

Immigratie

De immigratie uit landen waar het onrustig is, zoals Syrië, is ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar gedaald. Uit andere landen is de immigratie juist toegenomen, vooral van mensen die geboren zijn in landen in Europa en op het Amerikaanse continent. Het vertrekoverschot - meer emigratie dan immigratie - van mensen die in Nederland geboren zijn is kleiner geworden. Het aantal Poolse migranten is nog altijd hoog, maar niet verder gegroeid.

Natuurlijke aanwas

Het aantal geboorten ligt de laatste jaren op een relatief laag niveau. Doordat tegelijkertijd de migratie hoog is, is een steeds kleiner deel van de bevolkingsgroei afkomstig van natuurlijke aanwas. In 2017 was het aandeel natuurlijke groei tot en met september nog geen vijfde, in 2008 was het nog twee derde van de groei in de eerste drie kwartalen.