Vastgoed Actueel Den Bosch

Brabant wil 12.000 woningen bouwen

De provincie Noord-Brabant maakt haast met het bouwen van nieuwe woningen. De woningvoorraad moet de komende tien tot vijftien jaar met 11 procent toenemen, wat neerkomt op zo’n 12.000 extra woningen. Dat staat in de Brabantse Agenda Wonen die gedeputeerde Erik van Merrienboer afgelopen week in Den Bosch presenteerde.

Het gaat volgens Van Merrienboer echter niet om de kwantiteit, maar juist om kwaliteit van de woningen. Dit aangezien de vraag naar woonruimte in de regio sterk veranderd is. “Zo bestaat ruim 40 procent van de huishoudens in 2040 uit eenpersoonshuishoudens en is er een grote behoefte aan kleinere, betaalbare woonruimten.”

De provincie wil experimenteren met alternatieve woonvormen, zoals flexwonen, tiny houses en tijdelijk wonen. Ook staat het tot woningen ombouwen van leegstaande winkels en kantoren op de planning.

Samenwerken

Tot nu toe maakte de provincie jaarlijks afspraken met elke afzonderlijke gemeente. Brabant wordt nu echter opgedeeld in zogenaamde subregio’s; clusters van gemeenten waarbinnen de meeste verhuizingen plaatsvinden. Deze subregio’s bepalen wie wat bouwt, wanneer en voor welke doelgroep. De provincie wil zo de woningbehoeftes binnen de gebieden (her)verdelen.

Autonomie

De gedeputeerde benadrukt dat gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor een goed overleg, ook al zitten ze met meerdere buren in hun subregio. ,,Het is niet de bedoeling dat de Regio West-Brabant dit gaat regelen’’, aldus Van Merrienboer. ,,Ik ben niet bezig om de autonomie van gemeenten in te ruilen voor zo’n regionaal instituut.’’

Voor de plannen uit de zogenoemde Brabantse Agenda Wonen is één miljoen euro nodig. Provinciale Staten moet hier nog wel mee instemmen.