Calcasa: Waarde-effect energielabel beperkt tot niet bestaand

Bij 26 procent van alle verkopen sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd geen energielabel overhandigd, meldt Calcasa in een bericht over het eerste kwartaal van 2016. Het waarde-effect van het label is ook nog eens beperkt. 

Energielabel

Calcasa onderzocht het effect van het energielabel op de woningwaarde sinds de invoering van het vernieuwde verplichte energielabel sinds januari 2015. De gemiddelde vierkantemeterprijzen naar woningtype en bouwjaar zijn per regio geanalyseerd. De uitkomsten laten een beeld zien van een licht aflopende gemiddelde vierkantemeterprijs. Uitzondering hierop zijn woningen in het westen van het land. Daarnaast is opmerkelijk dat bij gemiddeld 26 procent van alle transacties geen definitief label is afgegeven. “Deze conclusie ligt in lijn met reeds eerder gerapporteerde uitkomsten van de Rekenkamer in mei. Zij concludeerden dat het vernieuwde systeem van labelen onbetrouwbaar is en het waarde-effect gering.”

Hoekwoningen en tussenwoningen

Het onderzoek laat ook zien dat verkochte hoek- en tussenwoningen de meeste gecertificeerde labels bij verkoop hadden. Zo’n 81 procent van de verkochte hoekwoningen en 82 procent van de tussenwoningen hadden bij verkoop een geldig energielabel. Hier staat tegenover dat maar bij 62 procent van de vrijstaande woningen een energielabel bij verkoop werd overhandigd. Een analyse naar woningtype per prijsklasse toont een diverser beeld. Goedkope vrijstaande woningen (tot 150 duizend euro) hadden maar in 31 procent van de gevallen een energielabel. Ook bij de verkoop van appartementen wordt regelmatig geen geldig label overhandigd bij verkoop. Slechts 52 procent van de verkochte dure appartementen (> 500 duizend euro) had een energielabel.

Waarde-effect

De uitkomst van het onderzoek laat zien dat slechts een beperkt waarde-effect van het energielabel aangetoond kan worden. Gemiddeld over heel Nederland is er een licht aflopend prijseffect naar energielabel en kent een groen A-label een gemiddeld hogere vierkantemeterprijs dan een rood G-label. Uit de tabel van Calcasa over het energielabel blijkt dat er sprake is van een aflopende gemiddelde vierkantemeterprijs voor lagere energielabels. De gemiddelde vierkantemeterprijs van de gelabelde verkochte woningen komt uit op 2.100 euro. Verkochte woningen met een A-label kennen met 2.200 euro maar een licht gemiddeld hogere vierkantemeterprijs. Verkochte woningen met een G-label worden daarentegen gemiddeld voor 2.150 euro per vierkante meter van de hand gedaan. .

De gemiddelde vierkantemeterprijs van zowel eengezins- als meergezinswoningen in het westen van het land is ongevoelig voor het energielabel: een groener label leidt niet tot een hogere gemiddelde vierkante meter prijs van de woning. Het grootste absolute verschil in de vierkantemeterprijs naar energielabel is voor woningen in Noord- en Zuid-Nederland.

Doorlooptijd gemiddeld nog geen 6 maanden

Verder schrijft het bureau dat 52 procent van de woningen nog geen zes maanden te koop heeft gestaan en bijna 24 procent zelfs nog geen drie maanden.

Het aandeel langdurig te koop neemt geleidelijk aan af. Een jaar geleden stond 17,2 procent langer dan 2 jaar te koop alvorens ze werden verkocht. Dit percentage is teruggelopen tot 13 procent in het eerste kwartaal van 2016.

Woningaanbod daalt

In vergelijking met een jaar gelden werden er  minder woningen aangeboden (-15,1 procent). Het jaarlijkse aantal verkopen is wederom toegenomen (17,3 procent) en heeft hiermee het niveau van eind 2008 bereikt.

  •  Gemiddelde woningprijs Amsterdam 25 procent gestegen sinds 2013 en bijna 11 procent boven het niveau van de piek uit 2008. In de Corop-regio Amsterdam heeft ruim 70 procent van alle woningen nog geen half jaar te koop gestaan.
  •  Woningen in de prijsklasse boven de 500 duizend euro zijn het afgelopen jaar het meest in waarde gestegen. De jaar-op-jaarontwikkeling betrof 6,7 procent.
  •  Goedkope woningen stegen het minst in waarde, maar desalniettemin nam de gemiddelde waarde van een woning onder de 150 duizend euro met 3,4 procent toe.
  •  Appartementen zijn het meest in trek. De gemiddelde appartementswaarde is met 6,6 procent toegenomen het afgelopen jaar. Vooral oudere appartementen zijn met een jaar- op jaarontwikkeling van 10,4 procent het meest in waarde toegenomen.
  •  De grootste prijsstijgingen zijn voor woningen met een bouwjaar van vóór 1944. Deze categorie woningen nam met 7,9 procent in waarde toe het afgelopen jaar

Bron: calcasa.nl