Corporatie Vivare verkoopt 600 woningen aan belegger Soros

Ruim 600 Vivare woningen in de gemeentes Arnhem, Duiven, Westervoort, Renkum, Rheden en Overbetuwe veranderen op 1 maart 2016 van eigenaar. De nieuwe eigenaar, QSP ESS, een private investeringsmaatschappij in handen van de Amerikaanse belegger Soros, neemt alle lopende afspraken van Vivare met de huurders over. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door Hoen Vastgoedbeheer.

Vivare verkoopt al geruime tijd actief woningen uit haar bestaande voorraad. Zowel aan zittende huurders als aan andere (commerciële) verhuurders. Op deze manier wil Vivare ook in de toekomst voor een passende woningvoorraad zorgen, die aansluit op de vraag en de doelgroep waar Vivare zich op richt: mensen met een laag inkomen. Met de opbrengst van de verkoop bouwt en verbouwt Vivare weer andere woningen, die in de toekomst beter passen bij de doelgroep. De verkoop is dus niet ingegeven door financiële nood, maar door ons lange termijn voorraadbeleid.

Zorgvuldig proces

De huurdersbelangenvereniging en de gemeenten zijn nauw betrokken geweest bij de verschillende stappen in het verkoopproces, dat alles bij elkaar zo’n twee jaar geduurd heeft. De nieuwe eigenaar moet zich net als Vivare aan alle wettelijke vereisten houden als het gaat om huur en verhuur van woningen.

Woningen blijven beschikbaar voor sociale huurmarkt

Een groot deel van de sociale woningen die verkocht zijn, zal dat na verkoop ook blijven. Bovendien hoeft QSP zich niet aan de strikte toewijzingsregels voor woningcorporaties te houden, zoals bijvoorbeeld de passendheidstoets en het meetellen van de wachttijd. Daardoor kunnen vrijkomende woningen aan een bredere doelgroep worden toegewezen dan die van Vivare. Komt er een woning van QSP vrij, dan biedt een makelaar deze woning aan. Hoe dat in de praktijk werkt, wordt na 1 maart bekend gemaakt.

Bron: Vivare.nl