Datakwaliteit van essentieel belang

Op 1 juni jl. vond in het Kyocera Stadion in Den Haag het eerste Data Quality-congres plaats. 125 Datamanagers en ICT-specialisten uit overheid en bedrijfsleven kwamen naar het evenement.

Tijdens het congres passeerden onderwerpen als het meten van data, de kwaliteit, de integriteit en betrouwbaarheid en de privacywetgeving de revue. Innovatiemanager Barteld Braaksma van het CBS liet aan de hand van concrete voorbeelden zien op welke manieren het CBS de kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit van zijn data op een hoog niveau houdt.

Databeheer CBS

Het CBS werkt voortdurend aan de toegankelijkheid van zijn statistieken en de uitbreiding van zijn dienstenpakket. Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technische mogelijkheden zijn daarbij een belangrijke leidraad. Braaksma: "Datakwaliteit is hierbij van essentieel belang, onder andere omdat beleidsbeslissingen er op gebaseerd worden. Het CBS krijgt ruwe data binnen en daar zitten altijd fouten in. Daarom zijn in verschillende fasen van het statistisch proces mechanismen ingebouwd om de kwaliteit te waarborgen, bijvoorbeeld door controle- en correctierondes. Daarnaast vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats, bijvoorbeeld aan de hand van audits en certificering."

Publieksopinie

Tijdens een interactieve sessie bleek het merendeel van de zaal er over eens dat kwaliteit nóg belangrijker wordt bij het gebruik van big data. Er ontstond een discussie over vragen als wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit in een organisatie, waar je kwaliteit in het proces moet neerzetten en hoe belangrijk kwaliteit wordt bij het gebruik van big data?

Bron: CBS Corporate Nieuws