Vastgoed actueel - records woningmarkt

De Hypotheekshop: 'Oversluiten hypotheek in de lift'

Het eerste kwartaal van 2017 was volgens HDN, op basis van het aantal hypotheekaanvragen, de beste van de afgelopen jaren. De kans is zeer groot dat het eerste kwartaal van dit jaar dat stokje gaat overnemen: januari 2018 bleek eerder de beste januarimaand, en februari blijkt nu de beste februarimaand, beide gemeten vanaf 2011.

Het aantal aanvragen ligt maar liefst 22 procent hoger dan na dezelfde periode vorig jaar. De aanhoudende stroom renteverhogingen heeft daar op twee manieren toe bijgedragen. Dit meldt De Hypotheekshop in de maandmonitor. 

Oversluiten

Allereerst worden in tijden van renteverhogingen aanvragen versneld ingediend bij geldverstrekkers. Bij twijfel over de acceptatiemogelijkheden van een aanvraag komt het ook wel voor dat een aanvraag tegelijk bij meerdere aanbieders wordt ondergebracht. Ten tweede ziet De Hypotheekshop bij renteverhogingen een duidelijke toename van consumenten die de huidige hypotheek willen oversluiten naar een andere geldverstrekker. Zeker voor consumenten waarvan de huidige rentevaste periode binnen enkele jaren afloopt, kan oversluiten financieel of qua rentezekerheid gunstig uitpakken. De verhoogde kostengrens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari (tot €265.000,-) zal wellicht een extra kans zijn. Voordeel van een stijgende hypotheekrente is volgens De Hypotheekshop dat de te betalen rentevergoeding (‘boete’) lager uitvalt, de geldverstrekker loopt immers minder rente-inkomsten mis.

Toch is de oplopende rente niet de enige oorzaak van het hoge aantal hypotheekaanvragen. De op volle toeren draaiende woningmarkt vormt uiteraard de hoofdoorzaak daarvan. In februari lieten met name Friesland en Drenthe een toename zien, terwijl Zeeland wat achterbleef. Naast verhuizen kiezen consumenten er ook steeds vaker voor om hun huidige woning aan te passen door de lopende hypotheek te verhogen, middels een tweede hypotheek of een onderhandse verhoging zonder notarisbezoek.

Stijgende huizenprijzen

Naast de toename van oversluitingen en verhogingen, zorgden de stijgende huizenprijzen en het teruglopende woningaanbod in grote delen van ons land – met name in de prijsklasse tot €250.000,- – voor het laagste aandeel van veertig minners sinds 2011: slechts 46 procent van de hypotheekaanvragen komt van een aanvrager in de leeftijd tot 40 jaar. Ook is het aandeel hypotheken met een hoofdsom tussen €100.000,- en €250.000,- inmiddels onder de 50 procent gezakt, zoals blijkt uit gra ek 1.

Daarnaast is een daling zichtbaar in het aandeel aanvragers met een gezamenlijk inkomen tot €50.000,-, stelt De Hypotheekshop. Dat heeft naast de hiervoor genoemde redenen deels te maken met de aanpassing van de Nibud-leennormen over de afgelopen jaren, waarbij de leencapaciteit van lagere en middeninkomens werd teruggebracht. In grafiek 2 is goed te zien dat na elke wijzigingsdatum (per 1 januari van elk jaar en per 1 juli 2015) het aandeel terugvalt. Sinds dit jaar ligt het aandeel huishoudinkomen vanaf €75.000,- zelfs hoger.

Bron: De Hypotheekshop