Vastgoed actueel - de hypotheekshop

De Hypotheekshop: zestigers zetten de hypotheekrente langer vast

Sinds 3 jaar zijn eerst 20 jaar vast en later ook 30 jaar vast in opmars. Daardoor is de gemiddelde renteduur in deze periode enorm gestegen. Waren het in eerste instantie met name starters en jonge doorstromers die kozen voor extra rentezekerheid, in toenemende mate zet ook de groep 40- tot en met 69-jarigen de rente lang vast. Dat schrijft De Hypotheekshop.

In vergelijking met 2017 is er dit jaar landelijk bij alle leeftijdscategorieën een toename van de gemiddelde rentevaste periode zichtbaar. 20 jaar vast neemt in steeds meer leeftijdsklassen het stokje over van 10 jaar vast als belangrijkste renteperiode. De grootste groei is echter te zien bij 30 jaar vast, waar ruim 10 procent van de 50- en 60-jarigen op dit ogenblik voor de maximale rentezekerheid kiest. Zij brengen hun hypotheek vooral onder bij pensioenfondsen als MUNT en Syntrus, maar ook Aegon doet goede zaken. Bijkomend voordeel is dat deze aanbieders geen renteopslag op aflossingsvrij kennen, waardoor zij voor veel ouderen een aantrekkelijke optie vormen.

Einde seizoen 

Hoewel veel grote geldverstrekkers (top 10 volgens het kadaster) vorige week hun rentetarieven naar beneden aanpasten, kwamen de grootste verlagingen in het NHG-segment van partijen als Merius, Syntrus en bijBouwe. Bij de hypotheekrentes zonder NHG waren dat MUNT en NIBC. Er zijn nog geen verhogingen aangekondigd, ondanks de start van de zomervakantie in een deel van Nederland. Door alle wijzigingen van de laatste maanden is de gemiddelde 30 jaar vast hypotheekrente (NHG) weer onder de psychologische grens van 3 procent gezakt, voor het eerst sinds januari van dit jaar.

‘Hypotheekrente nog langer laag’

Terwijl Amerika en China door het opleggen van importheffingen op vrijdag 6 juli officieel met hun handelsoorlog van start gingen, was de rente op de kapitaalmarkt vorige week zeer stabiel. De rente op Nederlandse staatsobligaties blijft daarmee op de laagste stand van dit jaar staan. ABN AMRO meldde op 5 juli dat het haar renteramingen naar beneden heeft bijgesteld en dat de hypotheekrente naar verwachting nog langer laag blijft. Als oorzaken werden hiervoor genoemd de lage inflatie, tegenvallende, internationale conjunctuurcijfers, de hernieuwde twijfels over Italië en de toegenomen dreiging van een mondiale handelsoorlog.

Bron: De Hypotheekshop