Vastgoed actueel - wolkenkrabbers

Den Haag pleit voor wolkenkrabbers als oplossing woningtekort

Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag heeft ervoor gekozen om op korte termijn wolkenkrabbers te bouwen. De woontorens beschikken over maximaal 11.500 woningen, deze worden rond de drie grootste stations gebouwd. Dat staat op de website van Cobouw. 

De nieuwe plannen heeft Boudewijn Revis, wethouder van Stadsontwikkeling en Wonen, bekendgemaakt. Volgens Revis is hoogbouw het enige antwoord op de snelle bevolkingsgroei. De hofstad is ingeklemd door de zee en buurgemeenten. Nu kantoren weer in trek zijn, is transformatie van lege gebouwen evenmin een oplossing. Zonder hoogbouw rond de stations dreigt het groen in de stad te verdwijnen en bezwijkt de bestaande infrastructuur onder 100.000’en extra reisbewegingen, aldus de VVD-wethouder. Vooral rond station Hollands Spoor gaan alle remmen los. Hier is ruimte voor 7.000 woningen in wolkenkrabbers zonder maximale hoogte.

Cyclische opgave

Sinds het jaar 2000 is Den Haag gegroeid van 460.000 naar nu bijna 535.000 inwoners, schrijft de wethouder in een brief aan de gemeentecommissie Ruimte. ''Alle prognoses wijzen erop dat die groei de komende 25 jaar doorzet met zo´n 4.000 à 5.000 inwoners per jaar. Dat vraagt niet alleen om nieuwe woningen, maar ook om werkgelegenheid, om voorzieningen en een buitenruimte die de stad aantrekkelijk en leefbaar maken. Met de bevolkingsgroei, groeit ook de vraag naar ruimte voor werk en voorzieningen.''

Om de planvoorraad op peil te houden, wil het stadsbestuur een jaarlijkse aanvulling met 3.500 woningen in plaats van de geplande 2.500. ''Het aanvullen van de planvoorraad is een structurele, cyclische opgave waarbij in samenspraak met de stad, marktpartijen en andere stakeholders permanent gezocht wordt naar kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden'', aldus Revis. In drie gebieden doen zich nu kansen voor om op relatief korte termijn woningbouwlocaties te realiseren, te weten Den Haag Laan van NOI, Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost en Laakhaven: Den Haag Hollands Spoor.

Laakhavens: hoger dan 150 meter

Aan de Laakhavenzijde van station HS komt, in aansluiting op het Strijkijzer, een hoogbouwcluster tot ontwikkeling. Er is hier ruimte om 5.000 tot 7.000 woningen toe te voegen. De maximale hoogte van nu 140 meter wordt losgelaten. Vanwege de extra kosten denkt Revis dat ontwikkelaars niet snel hoger dan 150 meter zullen bouwen. Zijn ambitie is de aanwezige barrières van Laakhavens tussen zowel het centrum als de Binckhorst te minimaliseren en de onderlinge verbindingen te versterken, zodat Laakhavens echt onderdeel wordt van het centrum. De Waldorpstraat moet dan ook tot een aantrekkelijke verbindende stadsstraat worden getransformeerd.

Tussen station Den Haag Centraal en het Beatrixkwartier is ruimte voor 1.000 tot 2.500 woningen. Zo wordt aan de oostzijde van CS de Utrechtse Baan overkluisd om de barrière tussen centrum, het station en Haagse Hout te slechten. Door verdere overkluizing ontstaat in het gebied tussen de Malietoren en de Grotiusplaats ruimte voor hoge woontorens, kantoren en een groene openbare ruimte.

Sloop ministerie mag

Rond station Laan van Nieuw-Oost Indië is ruimte voor 1.200 tot 2.000 extra woningen. Station Laan van NOI moet zich daarbij ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor Den Haag én Voorburg. Zo komt er een nieuw, hoogwaardig stationsplein en een nieuwe stationsonderdoorgang naar de Van Alphenstraat. Het stadsbestuur gaat een nieuw planologisch kader maken, ook voor het voormalige ministerie van SZW. Het vorige gemeentebestuur eiste transformatie van Sociale Zaken. Het nieuwe bestuur staat ook volledige sloop toe. Concrete projecten noemt Revis niet. Deze zogeheten gebiedsagenda’s voor de drie prioritaire gebieden zijn eind 2018 gereed voor bespreking in de gemeenteraad. In 2019 zullen dan concrete projecten worden gepresenteerd.

Wolkenkrabbers

De meeste grondposities zijn echter al vergeven en de plannen bekend. Zo heeft het Belgische Life de grond en gebouwen achter station HS in handen, zijn MRP en Vorm eigenaar van het SZW-gebouw en Provast realiseert twee wolkenkrabbers op de Grotiusplaats. Volgend jaar wil Revis ook woningbouwplannen presenteren voor andere gebieden, zoals Campusboulevard Schedeldoekshaven, het Prins Bernhardviaduct, Binckhorst Noord en het Schipperskwartier in Laakhaven. Tegen vakblad Vastgoedmarkt zei de wethouder al dat hij ook op de Binckhorst inzet op wolkenkrabbers.

Bron: Cobouw