Vastgoed actueel - NHG

'Differentiatie nodig voor vaststellen NHG-grens'

De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moet volgend jaar echt omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de belangenorganisatie beschikt het waarborgfonds over meer dan voldoende vermogen om de premie naar beneden bij te stellen. Tevens pleit de organisatie voor een regionaal systeem voor het vaststellen van de NHG-grens. 

VEH  dook in het recent gepresenteerde jaarverslag van het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de NHG, en constateert dat het fonds op alle vlakken de wind in de rug heeft. Het premie-inkomen neemt sneller toe dan werd verwacht, het verzekeringsrisico neemt verder af en het aantal verliesdeclaraties daalt sterk. Het weerstandsvermogen van het fonds is in 2017 met  €134 miljoen toegenomen tot ruim €1,1 miljard. “Historisch hoog”, zo stelt VEH.

Vermogen in 10 jaar verdrievoudigd

Door de groei van het aantal hypotheken met NHG en de forse premie-inkomsten is het vermogen van het waarborgfonds sinds 2008 bijna verdrievoudigd. “Deze enorme vermogensgroei hield ook in 2017 aan en laat weer zien dat er voldoende ruimte is om de premie te verlagen”, zegt Rob Mulder (foto), directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Afname verliesdeclaraties

De toename van het vermogen gaat gepaard met een verdere afname van het aantal verliesdeclaraties. Vorig jaar keerde NHG ruim €48 miljoen uit aan 1.940 verliesdeclaraties van huiseigenaren. In 2016 werd nog €105 miljoen uitgekeerd aan 3.182 huiseigenaren die door omstandigheden gedwongen hun huis met verlies moesten verkopen.

Meefinancieren niet mogelijk

Voor de NHG-zekerheid betalen huizenkopers een premie van 1 procent over de afgesloten hypotheek, waar dat in 2008 nog 0,45 procent was. De koper moet de premie uit eigen middelen betalen, meefinancieren is niet mogelijk. Mulder: “Op dit moment is de NHG voor veel starters te duur. We horen regelmatig dat zij afzien van deze hypotheekzekerheid vanwege de hoge premie.” Vereniging Eigen Huis wil daarom dat de premie voor huizenkopers wordt verlaagd.

''De Nationale Hypotheek Garantie is verworden tot een Regionale Hypotheek Garantie”, concludeert Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis in de Telegraaf. Vereniging Eigen Huis stelt dat de NHG door de zwaar uiteenlopende woningprijzen in het land niet meer doet waar het voor bedoeld is. ''Het uitgangspunt is hulp voor mensen die hun eerste huis kopen, geen financiële reserves hebben en de risico’s nog niet kunnen overzien. De NHG is vastgezet op de gemiddelde woningprijs, 265.000 euro. Maar zo’n woning is nauwelijks nog te vinden in de Randstad.”

Regionaal systeem

De la Porte roept daarom op tot differentiatie bij het vaststellen van de NHG-grens: ''Voer bijvoorbeeld een regionaal systeem in op basis van een aantal criteria, waar gemeenten en provincies ook invloed op kunnen uitoefenen. Kijk naar wat u betaalt voor een gemiddelde starterswoning. Met een landelijk gemiddelde zijn mensen in oververhitte regio’s niet geholpen.”

Bron: am:web en findinet