Dijsselbloem wil dat BKR pragmatischer gaat werken

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) moet voor het einde van het jaar een nieuwe, pragmatische werkwijze invoeren, waardoor particulieren eenvoudig van een onterechte registratie af kunnen. Dit stelt Minister Dijsselbloem van Financiën als antwoord op vragen van SP-Kamerleden Jasper van Dijk en Renske Leijten.

Kredietverstrekkers zijn verplicht om kredieten vanaf 250 euro in de database van het BKR op te nemen. Als klanten een betalingsachterstand oplopen of meer dan 250 euro rood staan bij een bank, volgt een negatieve registratie. Na aflossing van het krediet blijft zo’n negatieve registratie nog vijf jaar in het register staan. Gedurende die periode verstrekken banken in veel gevallen geen hypotheek. Het BKR zegt dat registraties na een belangenafweging kunnen worden aangepast of verwijderd, maar uit onderzoek van het NRC bleek dit in de praktijk niet zo te zijn. De krant liet mensen aan het woord die geen hypotheek kregen vanwege een reeds afgeloste schuld bij kledingketen H&M van enkele honderden euro’s.

Pragmatische werkwijze

“Ik verwacht van het BKR dat zij voor het einde van het jaar tot een pragmatische werkwijze komt waarbij onterechte registraties (al dan niet op grond van een nieuwe belangenafweging) op een eenvoudige wijze (zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is), kunnen worden verwijderd zonder dat hierdoor de deur voor grootschalig misbruik wordt opengezet”, aldus Dijsselbloem. Hoe die pragmatische werkwijze eruit moet komen te zien, is niet duidelijk.

Gratis

Van Dijk en Leijten stelden in hun Kamervragen ook dat het aanvragen van BKR-gegevens gratis zou moeten zijn. Hier is Dijsselbloem het mee eens. “Het aanvragen van de eigen gegevens bij het BKR kost een consument nu €4,95. Indien het overzicht wordt opgestuurd, komen hier nog verzend- & identificatiekosten (€ 12,70) bij. Ik deel de mening dat het opvragen van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn.”

Het SP-duo vroeg ook om de €50 eigen bijdrage bij een procedure bij de Geschillencommissie op te heffen, maar daar voelt de minister niets voor: “Indien de consument in het gelijk wordt gesteld, of indien de kredietverstrekker tussentijds akkoord gaat met het verzoek van de consument, wordt de bijdrage aan de consument gerestitueerd. Ik zie op dit moment onvoldoende aanleiding om het BKR te verzoeken de eigen bijdrage te verlagen.”

Zeggenschap

Het BKR staat niet onder toezicht van de Rijksoverheid, waardoor Dijsselbloem er dus ook geen zeggenschap over heeft. De stichting laat echter aan het NRC weten dat het ‘de mogelijkheden onderzoekt om tot een werkwijze te komen die goed aansluit bij de wens van de minister’.

Bron: NRC