Drie kwart ondernemers verwacht lastiger hypotheekproces

Drie op de vier zelfstandig ondernemers verwachten dat zij bij een hypotheekaanvraag over meer eigen geld moeten beschikken dan mensen die in loondienst werken. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Hypotheekverstrekking aan zzp’ers en ondernemers’, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van De Hypotheker. In het onderzoek zijn de ervaringen en verwachtingen gepeild van zelfstandig ondernemers die in de afgelopen vijf jaar een huis hebben gekocht, of van plan zijn dit binnen 5 jaar te gaan doen.

Vrijheid weegt op tegen financiële zekerheid

Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1,1 miljoen zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en dit aantal blijft toenemen. Voor 7 op de 10 weegt de vrijheid die zij ervaren als zelfstandig ondernemer zwaarder dan een stabiele(re) financiële situatie in loondienst. Dit brengt voor hen echter wel onzekerheid met zich mee, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Ruim 7 op de 10 zelfstandigen die binnen vijf jaar een huis willen kopen, verwachten hierbij meer belemmeringen op hun weg te vinden dan iemand die in loondienst is. Van deze groep zegt een op de vijf zelfs te hebben overwogen in loondienst te gaan om een woning te kunnen kopen. Daarnaast stellen zes op de tien zelfstandigen die binnen vijf jaar een huis willen kopen dat de ‘strenge regels’ het lastig maken om een hypotheek te krijgen als zelfstandige, blijkt uit het onderzoek.

Inkomensverklaring Ondernemer

De mogelijkheden voor zelfstandigen bij het afsluiten van een hypotheek zijn echter versoepeld. Waar voorheen minimaal drie jaarrekeningen nodig waren voor een hypotheekaanvraag, kunnen ondernemers nu al na 12 maanden zelfstandigheid een hypotheek afsluiten op basis van een inkomensverklaring. Middels deze Inkomensverklaring Ondernemer wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de onderneming over de afgelopen drie jaren - of korter indien de onderneming korter bestaat. Bij het vaststellen van het inkomen wordt ook rekening gehouden met eventueel inkomen uit loondienst en/of sociale uitkeringen. Hiermee is de toegang tot een verantwoorde en betaalbare hypotheek voor zelfstandig ondernemers sterk verbeterd.

Betaalbare woning binnen handbereik

Om ondernemers en zzp’ers snel inzicht te bieden in de mogelijkheden en het maximaal te lenen hypotheekbedrag, heeft De Hypotheker samen met financieel adviesbureau Raadhuys een online tool ontwikkeld. Hoewel de regelgeving voor zelfstandig ondernemers soepeler is, blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers hiervan niet of beperkt op de hoogte is. “Dat is erg jammer, omdat een betaalbare woning ook voor zelfstandigen binnen handbereik ligt. zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. Bas Aartsen, directeur van Raadhuys vult aan: “Met deze tool kunnen zelfstandig ondernemers op basis van de door hen ingevulde gegevens een goede indicatie krijgen over hun inkomen.”

De rekentool is te vinden op de website van De Hypotheker.

Bron: De Hypotheker