Drie trendwatchers kijken vooruit – deel 4

We staan op de drempel naar 2019. Waar gaat het heen? Nog minder aanbod en stijgende prijzen, of stort de economie in, inclusief de woningmarkt? Wordt alles anders of meer van hetzelfde? Vastgoed heeft vier vragen voorgelegd aan drie toekomstverkenners. Vandaag vraag 4 “Trends en ontwikkelingen in 2019”.

Journalist Mathijs Bouman: voortzetting groei
“Als we het CPB mogen geloven, zet de grote economische groei in 2019 door. Daardoor zal het tekort aan huizen en vakmensen oplopen. Daarom is het tijd voor ondernemers om geld te lenen, te investeren en te innoveren. Laat u niet door een voorbije crisis en bedreigingen van de hoogconjunctuur verlammen, zoals Trump, Brexit en Italië. Nu is het moment om nieuwe technologie en machines aan te schaffen, te bouwen of concurrenten over te nemen. Niemand weet welke kant het opgaat, maar een onderneming die flexibel en wendbaar is en meer vermogen heeft dan de concurrent, zal overeind blijven. Ook zet de energietransitie in 2019 verder door. Van gas af naar alternatieve vormen van energieopwekking voor iedereen. Vooral de gasprijs zal omhoog gaan.”

Futurist Bas van de Haterd: einde groei
“Ik verwacht in 2019 een einde aan de economische groei. Zeker als er een no-deal Brexit komt, zal er in Q2 en Q3 een economische neergang zijn. Alle economische signalen staan al maanden op rood, en dat zet door. De technologie zal de komende jaren in stappen vooruit gaan. Zo krijgen zelfrijdende auto’s een verdere upgrade (bijvoorbeeld door Tesla) en worden mainstream met alle ups en downs. Ook blockchain zal veel positieve én negatieve aandacht krijgen en raakt op termijn ook de makelaarsmarkt. De ontwikkeling van de groene technologie is al een feit, maar nu wordt er een slag gemaakt met de data rondom bijvoorbeeld zonnepanelen: welk rendement en hoe.”

Toekomstverkenner Freija Van Duijne: onzekerheid
“De economie blijft, ondanks goede resultaten, onzeker. De rente is laag, maar de Brexit en de onrust in de EU zijn bedreigend. De 3-D-printer, maar ook VR, AR en digitale technologie drukken hun stempel op de maatschappij. Gedwongen door de politieke omstandigheden of door eigen keuze neemt de flexibiliteit in het werkende leven toe. Niet leven om te werken, maar werken om te leven met een tussenjaar, zorgen voor ouders en (parttime) flexbanen, gedeeltelijk vanuit huis. Oude levensloopzekerheden, van studeren tot pensioen, vervagen. Onzeker is ook de richting van de energietransitie en de consequenties hiervan. Wat zijn goede oplossingen en regelgeving, en gaan de regels veranderen?”

 

Wie zijn deze drie toekomstverkenners:

FUTURIST BAS VAN DE HATERD
‘Zie Nederland als één grote stad’
Bas van de Haterd kijkt naar het kruispunt van technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en voorspelt welke kant het opgaat. Hierover schreef hij boeken. Bovendien is hij een veelgevraagde spreker.

 

TOEKOMSTVERKENNER FREIJA VAN DUIJNE
‘Extra kennis wordt cruciaal’
Freija van Duijne is trendonderzoeker en toekomstverkenner voor organisaties. Ze geeft lezingen, verzorgt trainingen en begeleidt strategische dialoogprocessen. Ze publiceert regelmatig artikelen en heeft een gratis e-boek over toekomstverkennen uitgebracht.

 

JOURNALIST MATHIJS BOUMAN
‘De zelfrijdende auto verandert de woningmarkt’
Mathijs Bouman is een Nederlandse journalist en econoom. Hij is columnist bij Het Financiële Dagblad, redacteur van Nieuwsuur en geeft lezingen over de Nederlandse economie.