Vastgoed Actueel weiland

Driekwart burgers bereid groen op te offeren voor woningen

Nederlanders willen dat binnenstedelijke woningbouw niet ten koste gaat van ruimte voor werken. Woningbouw heeft echter wel prioriteit. Anders dan overheden vinden burgers dat er best nieuwe woonwijken buiten de stad mogen worden gebouwd.

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Vestigingsklimaat en werken’ dat vakblad BT/Stadszaken.nl in samenwerking met de SKBN en USP Marketing Consultancy uitvoerde.

Het onderzoek vond afgelopen oktober plaats en bestond uit een publieksenquête die is afgenomen onder ruim 1.000 Nederlanders en een ondervraging van 110 gemeenteambtenaren en medewerkers van andere overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Bouwen in weiland

Een opvallende uitkomst is dat 50% van de ondervraagde overheden het niet acceptabel vindt als weilanden worden opgeofferd voor nieuwe woningbouw, als daarmee werklocaties voor de stad behouden kunnen blijven. Voor het grote publiek is behouden van ruimte voor werken minstens zo belangrijk. Slechts een kwart van de ondervraagde burgers vindt het onacceptabel als wonen naar buiten wordt verdrongen, als daarmee ruimte voor werken kan worden behouden in bestaand stedelijk gebied.

Woningen belangrijker dan bedrijven

Uit de publieksenquête blijkt ook dat 86% van de ruim 1.000 respondenten de bouw van meer huizen in zijn of haar gemeente belangrijker vindt dan de komst van meer bedrijven. Dit sentiment leeft het sterkst in het midden van het land. 

Bron: Stadszaken