aardbeving groningen

Duizenden slachtoffers aardbeving kunnen bij NAM claim indienen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM ) is ook aansprakelijk voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen gisteren. De rechter stelde dat de gaswinning door de NAM het woongenot van de Groningers dermate aantast dat er sprake is van 'aantasting in de persoon'.

"De weg is vrijgemaakt,'' zei advocaat Pieter Huitema tegen journalisten van de Tubantia. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) draait al op voor het vergoeden van zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen. Een groep van 127 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere niet tastbare schade. Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden. In potentie kunnen door deze uitspraak duizenden Groningers aanspraak maken op een vergoeding van de NAM.

Recht op ongestoord woongenot

De NAM bagatelliseert volgens de rechter de impact die de aardbevingen hebben op bewoners in het gebied. Volgens de rechter beweert de NAM veel te gemakkelijk dat er sprake is van 'normale hinder' in het gebied. De rechter vindt dat duidelijk is dat de aardbevingen ‘diep ingrijpen in levens’ en veel inwoners de situatie als ‘zeer belastend’ ervaren. De NAM maakt daarmee een 'ernstige inbreuk op ongestoord woongenot'. Of mensen daadwerkelijk recht hebben op een schadevergoeding, moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld.

Claim via www.aardbevingen.nl

Advocaat Pieter Huitema van de gedupeerden spreekt van een doorbraak: “De gedupeerden voelen zich eindelijk erkend,'' zei Huitema tegen de Tubantia.  “Dit is een absolute doorbraak: duizenden mensen uit het aardbevingsgebied kunnen nu immateriële schade bij de NAM claimen. Ze kunnen zich melden via www.aardbevingen.nl.''

Bewijsvoering

Volgens de Tubantia kunnen bedragen variëren van 3000 tot 30.000 euro per persoon. Dat moet per persoon worden bekeken, aldus Huitema. Een gedupeerde moet wel aantonen dat zijn of haar woning geregeld is beschadigd door aardbevingen om depressies, huilbuien, slapeloze nachten en burn-outs geloofwaardig te maken. Voor 'aantasting van het woongenot' is geen doktersverklaring nodig; voor een depressieclaim wel. Omdat het gaat om persoonlijke schade kunnen meerdere personen per woning immateriële schade claimen. Het gaat zowel om huurders als eigenaren van een woning.

Onrechtmatig gehandeld door Staat

De Staat is wat de rechtbank betreft niet aansprakelijk. De rechtbank vindt wel dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door na een relatief zware beving in 2012 de gaswinning niet terug te schroeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Staat ook voor de kosten moet opdraaien. De NAM is vergunninghouder en daarom aansprakelijk.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaat de uitspraak naar eigen zeggen 'bestuderen'. De NAM kan nog wel in hoger beroep maar de advocaat zal namens de gedupeerden direct beginnen met indienen van claims.

Unieke zaak

De behandeling van de rechtszaak diende in november. De eisers stelden dat door de aardbevingen hun leefgenot is aangetast: stress, slapeloosheid, huilbuien, depressies en angst. Daarom eisten ze een financiële vergoeding voor hun immateriële schade van de NAM en de Staat. De NAM zei direct al niet te willen opdraaien voor immateriële schade omdat er niet voldaan zou zijn aan de strenge eisen voor smartengeld. Ook de Staat stelde zich zo op.