Dynamis: Beleggingsvolume ruim 20% hoger dan vorig jaar

De stijging van het beleggingsvolume zet ook in 2016 stevig door. Mede vanwege de lage rente is zichtbaar dat zowel institutionele partijen als kleine regionale beleggers zich wenden tot een hoger aandeel beleggingen in vastgoed.

De sterk toegenomen vraag naar beleggingsproducten leidt tot een toenemende schaarste en scherp dalende aanvangsrendementen. Toch leidt deze schaarste tot op heden niet tot een daling van het beleggingsvolume, dit komt mede doordat er nog een hoge dynamiek zichtbaar is in zowel ‘core’ beleggingen als in ‘value add’ beleggingen. Toch is de verwachting dat bij een toenemende kans op een renteverhoging en de relatieve schaarste op de markt het beleggingsvolume zich meer en meer zal stabiliseren. Dit blijkt uit de jaarrapportage Sprekende Cijfers Beleggingsmarkten2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Woningmarktbeleid stuwt vraag naar woningbeleggingen

Op de woningmarkt is zichtbaar dat gesteund door het duidelijke herstel op de gebruikersmarkt veel beleggers hun woningportefeuille in Nederland willen vergroten. Dit wordt gesterkt door het rijksbeleid op de koopwoningmarkt en sociale huurmarkt, welke de vraag naar vrije huursector woningen met name in de stedelijke gebieden vergroot. Ondanks dat er inmiddels duidelijk schaarste is in beleggingsproduct wonen, stijgt het beleggingsvolume tot op heden met 45% ten aanzien van 2015. Daarnaast is zichtbaar dat € 200 miljoen is geïnvesteerd in objecten (overwegend kantoren) die worden getransformeerd naar woningen. Toch kan worden gesteld dat vanwege het geringe aanbod niet de volledige potentie wordt benut.

Hoge dynamiek in core strategie als value add op de kantorenmarkt

Ondanks dat de dynamiek op de gebruikersmarkt van de kantorenmarkt nog niet veel hoger ligt dan de afgelopen jaren, stijgt het beleggingsvolume stevig door. Dit komt mede doordat er zowel een hoge dynamiek valt te noteren bij beleggingsobjecten die vallen binnen een core strategie als wel beleggingsobjecten die vallen binnen een value add strategie. Tot en met het derde kwartaal ligt het beleggingsvolume op € 2,7 miljard, vorig jaar rond deze tijd lag dit nog op € 1,9 miljard.

Herijking op de winkelmarkt, zorgt voor focus op de beleggingsmarkt

De golf aan faillissementen in het afgelopen jaar is het startsein geweest voor een duidelijke herijking op de winkelmarkt. Waar de winkelstraten in de G15 zich gestaag weer vullen, is zichtbaar dat buiten deze gemeenten de winkelleegstand meer van structurele aard lijkt. Deze aanpassing in de markt leidt er tevens toe dat beleggers zich meer en meer gaan focussen op de markt en is zichtbaar dat vastgoed wordt verkocht dat niet binnen de vastgestelde strategie valt zoals recent bij de verkoop van IEF Capital, waarbij 38 panden zijn verkocht die hoofdzakelijk in kleinere steden zijn gelegen.

Schaarste aan logistiek vastgoed

De hogere opnamevolumes en het stringente beleid rondom uitbreidingen op de bedrijfsruimtemarkt, zorgen ervoor dat de bezittingsgraden op deze markt relatief hoog zijn. Alleen verouderde bedrijfsruimten kennen al een geruime tijd structurele leegstand. De hoge bezittingsgraden zorgen ervoor dat deze markt in trek is bij beleggers en voor een robuuste inkomstenstroom kunnen zorgen. Mede hierdoor is zichtbaar dat het beleggingsproduct schaars is, dit geldt zeker voor logistieke objecten. Zo ligt het bruto aanvangsrendement op de belangrijkste logistieke hotspots inmiddels onder de 6%.

Download hier de volledige rapportage 'Sprekende Cijfers Beleggingsmarkten 2016'