Minder vraag door hoge woningprijzen

Dynamis: Minder vraag door hoge woningprijzen

De vraag op de woningmarkt neemt af door weinig aanbod en hoge prijzen. Dit blijkt uit cijfers van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars.

Afvlakken van transacties

De constante afname van het aantal voor verkoop beschikbare woningen resulteert in het afvlakken van het aantal transacties. Het is inmiddels al het zevende kwartaal op rij dat het beschikbare woningaanbod daalt. Huishoudens ondervinden hierdoor telkens meer hinder om hun gewenste woning te vinden.

Kleiner woonoppervlak of andere locatie

Startende huishoudens staan in de meeste stedelijke regio’s nu zelfs noodgedwongen voor een keuze af te wachten totdat de woningmarkt normaliseert of concessies te doen in hun woningvraag door een kleiner woonoppervlakte te kopen of een woning op een andere locatie aan te schaffen.

Marktdruk is historisch hoog

Door het beperkte beschikbare aanbod en de grote woningvraag is de marktdruk historisch hoog. Voor het eerst sinds 2003 is er gemiddeld genomen sprake van een verkopersmarkt. Dit heeft tot gevolg dat kopers aanzienlijk minder makkelijk aan een woning komen en deze marktsituatie de prijs sterk opwaarts beïnvloed.

Regionale verschillen waarneembaar

Het is volgens Dynamis echter steeds belangrijker om de regionale verschillen te onderkennen. Deze zijn aanmerkelijk groter dan in het verleden. In 151 van de 388 gemeenten is nu krapte. Hiertegenover staat dat er in 107 gemeenten nog steeds sprake is van een ruime markt, oftewel een kopersmarkt.

Nieuwbouwvergunningen

Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen vertoont in de eerste helft van 2017 een duidelijk stijging. Maar deze stijging loopt nog steeds achter op de jaarlijkse groei van de huishoudens, waardoor de tekorten in de bestaande voorraad alleen maar blijven toenemen. In relatieve zin zijn de verschillen het grootst in Noord-Holland, Flevoland en Groningen, in deze provincies ligt het aantal verstrekte vergunningen net boven de helft van de verwachte huishoudens uitbreiding.

In absolute cijfers zullen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland de grootste stappen moeten maken, deze hebben alleen op basis van dit jaar al een groter tekort gekregen van respectievelijk 7.500 en 4.750 woningen. Dit staat nog los van het tekort dat er in de jaren ervoor al is opgebouwd. In Nederland staan begin 2018 naar verwachting tussen de 160.000 en 190.000 woningen te weinig ten aanzien van de eerder geraamde huishoudens ontwikkeling.

Transactieprijs hoger dan ooit

In het tweede kwartaal is de transactieprijs toegenomen naar 260.750 euro, waardoor deze hoger is dan ooit. Het record uit het tweede kwartaal van 2008, toen de mediane prijs 254.750 euro bedroeg, is hiermee overtroffen.

Bron: Dynamis