Vastgoed Actueel Dynamis

Dynamis: minder woningen verkocht in twee derde van de gemeenten

In 2018 wisselden circa 231.000 woningen van eigenaar, dit zijn maar liefst 20.000 woningen minder dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van Dynamis.

Het lagere aantal verkopen wordt veroorzaakt door zowel het gebrek aan aanbod als de hoge woningprijzen. Deze dalende trend is in alle Nederlandse provincies zichtbaar.

Doorstroming als oplossing voor het tekort aan nieuwbouw

Om de dynamiek op gang te houden, is het van belang dat er voldoende aanbod beschikbaar komt. Aangezien de nieuwbouw op korte termijn niet zal leiden tot een toename van het aanbod, moet de doorstroming van huishoudens gestimuleerd worden. Dit blijkt uit de 12 regiorapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2018 die Dynamis heeft gepubliceerd.

Steeds minder keuze, ook buiten de Randstad

Woningzoekers kunnen vergeleken met een jaar eerder kiezen uit ruim 15.500 minder woningen. De regionale verschillen zijn echter groot. Waar de forse aanboddalingen in Noord-Holland ten einde zijn gekomen, staan in de provincie Drenthe bijna een derde minder woningen te koop dan een jaar geleden. Ook in andere provincies buiten de Randstad zijn aanzienlijke dalingen geregistreerd, zo neemt het beschikbare aanbod ook in Groningen (-28%), Friesland (-24%) en Zeeland (-24%) sterk af.

Woningprijzen in Rotterdam stijgen met bijna een kwart

De Nederlandse woningprijzen vertonen uiteenlopende trends. In een deel van de regio’s zijn de woningprijzen dusdanig hoog, dat de toename minder sterk wordt. Zo vindt in Amsterdam al 2 jaar een afvlakking van de prijstoename plaats. Hiertegenover staan gemeenten waar het prijsplafond nog niet is bereikt. Zo werden afgelopen jaar in onder andere Rotterdam (+23%) en Utrecht (+18%) nog forse prijsstijgingen genoteerd.

Sterkste afname verkopen in Den Haag

Door de combinatie van het gebrek aan aanbod en de hoge woningprijzen wordt het voor veel huishoudens steeds lastiger om een woning te vinden die aan hun wensen voldoet. Vooral bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners is een duidelijke terugval in de verkoopcijfers zichtbaar. In maar liefst 4 op de 5 grote gemeenten zijn minder woningen verkocht dan in 2017. Zo viel onder andere in Den Haag (-1.450) en Utrecht (-1.250) het aantal verkopen fors lager uit.

Bron: Dynamis