Deutsche Bank

Eerste deelnemers Stichting Renteswapschadeclaim ontvangen schadevergoeding

De eerste deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim ontvingen vorige week compensatie van de Deutsche Bank voor geleden schade voortkomend uit renteswaps. ABN AMRO Bank en Rabobank hebben toegezegd nog dit kwartaal te starten met het doen van compensatievoorstellen. ING Bank start pas vanaf het vierde kwartaal. 

In de huidige markt is het lastig om een langlopende lening tegen een lage vaste rente te verkrijgen. Daarom wordt vaak voor een lening met een variabele rente gekozen, waarbij het risico bestaat dat de rente gaat stijgen. Om dit risico af te dekken, komt een renteswap van pas. Hierbij wordt een overkeenkomst met de bank gesloten, waarbij een organisatie, mkb'er of particulier gedurende een bepaalde periode de betaling van de variabele rente ruilt tegen de betaling van een vaste rente. Netto wordt dan een vaste rente plus een opslag aan de bank betaald, in ruil voor de variabele rente van de bank.

Belastingdienst

Uit een eerder gedane uitspraak van de Hoge Raad bleek echter dat een renteswap bij de Belastingdienst niet is aan te merken als een rente van geldlening en ook niet als kosten van de geldleding, zoals het taxatierapport, advieskosten en hypotheekaktekosten dat wel zijn. Renteswaps kunnen dus extra risico's en extra kosten met zich mee brengen.

Renteswapschadeclaim

Stichting Renteswapschadeclaim controleert voor alle deelnemers de schadevoorstellen van de banken op juistheid en werkt daartoe samen met een extern schade-expertisebureau. Ze komt op voor gedupeerden mbk-ers met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, Volksbank (voorheen SNS) en Deutsche Bank. De stichting voert een collectieve procedure tegen de Rabobank in hoger beroep.

De advocaten van de stichting voeren daarnaast tal van individuele rechtszaken voor ondernemers die de afgelopen jaren geconfronteerd zijn met de negatieve gevolgen van afgesloten renteswaps. De stichting heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming Herstelkader en voert daarover zeer regelmatig overleg met de Derivatencommissie, AFM en de banken.

UHK

Met de uitbetaling van de eerste deelnemers is een begin gemaakt met de uitvoering het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Het UHK wil bezitters van renteswaps volgens vaststaande kaders compenseren voor geleden schade bij renteswaps. Op 19 december 2016 is het definitieve Herstelkader gepubliceerd. Deze publicatie is en wordt nog steeds verder aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.