regionale tegenstellingen woningmarkt worden steeds groter

Eerste kwartaal woningmarkt: juist delen periferie trekken aan

Een analyse van Woningmarktcijfers.nl laat zien dat in het eerste kwartaal van dit jaar, de grootstedelijke overspannen markten achter blijven qua dynamiek. In regio Amsterdam zijn ten opzichte van Q1 2016 zelfs minder woningen verkocht, terwijl delen zoals de Wadden en Limburg juist een verdubbeling van het aantal tranacteis laten zien.  

In de Regio Amsterdam zijn in het eerste kwartaal van 2017 4% minder woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. Ook Zuid-Kennemerland en Utrecht-West blijven met respectievelijk +5% en +10% ver onder de gemiddelde transactiestijging (30%) in Nederland. Een bijna verdubbeling van de woningverkopen is te zien op de Wadden, NoordwestOverijssel en Maasduinen in Noord-Limburg.

Amsterdam het duurst

Het vormt geen verrassing dat regio Amsterdam tevens de duurste koopregio van Nederland is. Hier moet gemiddeld € 395.000 voor een woning worden betaald. Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek zitten eveneens royaal boven de 350.000 euro. In de regio Oost Groningen en Parkstad Limburg blijft de koopsom beneden de 170.000. Regio Oost Groningen laat met een plus van 24% wel de grootste koopsomstijging zien ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. De regio Amsterdam en bestuursregio Utrecht volgen met 17%. In de Hoeksche Waard, ZuidwestDrenthe en de Wadden is nauwelijks sprake van een stijging.

Verkooptijden en woningaanbod

Naast de ontwikkeling van koopsom en transacties geven de verkooptijden en de ontwikkeling van het woningaanbod een belangrijk inzicht in het functioneren van de lokale woningmarkt. In de regio's Amsterdam, Zuid-Kennemerland en bestuursregio Utrecht vergt het theoretisch slechts twee tot drie maanden om het gehele woningaanbod te verkopen op basis van de transacties van de afgelopen 12 maanden. In de regio Oost Groningen en GoereeOverflakkee bedraagt de theoretische verkooptijd ruim 20 maanden. Het woningaanbod is in de eerste drie genoemde regio’s afgenomen met ongeveer 40%, in Zuidwest-Drenthe en Goeree-Overflakkee bedraagt de afname slechts respectievelijk 13% en  9%.

Zie hier de hele regiolijst met cijfers:

Q1 woningmarktcijfers per regio