Vastgoed Actueel ING nieuwbouw 2020

Het aantal afgebouwde nieuwbouwwoningen groeide in 2019 nog flink en lijkt af te stevenen op 69.000, het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Vanwege de beperkte vergunningverlening maar de toch nog groeiende orderboeken verwacht ING Economisch Bureau dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2020 uitkomt op 65.000.

Vastgoed Actueel toeristische verhuur

Volgens een nieuw wetsvoorstel moeten particuliere verhuurders van woningen aan toeristen zich melden bij de gemeente. Door registratie van deze groep verhuurders kunnen gemeenten toeristische verhuur van reguliere woningen beter handhaven. Stelselmatige fraude wordt keihard beboet tot een maximum van 83.000 euro.

Het RIVM heeft tijdelijke achtergrondwaarden afgeleid voor twee PFAS-stoffen. Voor PFOS adviseert het RIVM een tijdelijke achtergrondwaarde van 0,9 microgram per kilo grond, voor PFOA 0,8 microgram. Op basis van dit advies kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluiten een nieuwe tijdelijke norm vast te stellen voor PFAS in grond en bagger.

Pagina's