Vastgoed actueel - amsterdam

Europese steden doen oproep aan EU voor data vakantieverhuur

Amsterdam wil samen met andere Europese steden meer bevoegdheden om gegevens te verkrijgen voor platforms van vakantieverhuur via de Europese Commissie. De steden doen een oproep aan de commissie om tot Europese criteria voor vakantieverhuur te komen. Ze geven aan dat het delen van adresgegevens van verhuurder een van de belangrijkste onderdelen is, dit laat NUL20 weten.

Op dit moment delen verhuurplatforms geen data over verhuurder die gebruiken maken van de site, laat NU.nl weten.

In strijd met privacy

Een aantal Europese steden kwamen de afgelopen twee dagen bijeen in Amsterdam om ervaringen rond vakantieverhuur uit te wisselen. De verschillende methoden om de verhuur te reguleren en illegale praktijken te bestrijden stonden centraal tijdens deze bijeenkomst. De steden laten weten dat de handhaving hiervan enorm wordt beperkt, omdat de verhuursites weigeren om adresgegevens te delen met gemeentelijke instanties. De platforms geven aan dat dit niet voldoet aan de Europese privacy-regels. Laurens Ivens, wethouder van Amsterdam laat weten dat hij er niet zeker van is dat dit in strijd is met de privacy. ''We vragen aan de Europese Commissie of dat werkelijk zo is. En als dat zo is, de regels dan zodanig te veranderen dat Europese steden die gegevens wel kunnen opvragen", stelt de wethouder. Ivens gaat het voortouw nemen richting Brussel toe om dit voor elkaar te krijgen.

Tweede bijeenkomst

Dit was de tweede bijeenkomst voor Europese steden om over de problematiek van het vakantieverhuur te praten. Deze keer waren Parijs, Krakau, Barcelona, Brussel, Wenen, Madrid en Reykjavik aanwezig. Ivens: ''Iedere stad kent haar eigen lokale problematiek maar de uitdagingen die het groeiende toerisme vormen zijn globaal. Alle Europese steden zijn bezorgd over het effect van de verschillende nationale maatregelen die tot nu toe zijn genomen om vakantieverhuur te reguleren. In de toekomst moeten alle spelers zich aan de regels gaan houden om ervoor te zorgen dat vakantieverhuur verantwoord blijft."

​Andere kwaliteitscriteria

Europese steden willen ook enkele andere kwaliteitscriteria op Europees niveau vaststellen. Ivens: "Steden moeten zoveel mogelijk lokaal regelen, maar er zijn nu helemaal geen kwaliteitseisen waar particuliere verhuuradressen aan moeten voldoen. Vergelijk dat eens met de eisen die aan een pak melk worden gesteld." Maar toegang tot de verhuurgegevens is wel de belangrijkste wens. In een brief aan de commissie vragen de steden om verruimde bevoegdheden bij het opvragen van data, laat NU.nl weten. ''De Europese Commissie beschermt bedrijven, maar laat ze ook de steden in Europa beschermen'', zegt Ivens.

Directe aanpak

De steden hebben zich voorgenomen hun samenwerking verder te verdiepen. Madrid besloot deze dagen met onmiddellijke ingang een vergunningenstelsel in te voeren met een overgangsperiode van een jaar. In die periode worden geen vergunningen verstrekt. Het komende jaar mogen Madrileense huiseigenaren hun woning nog slechts een beperkt aantal dagen, vergelijkbaar met Amsterdam, verhuren.

Bron: NUL20 en NU.nl