MVA splitst zich niet af van NVM

Felle kritiek maar geen afsplitsing MVA van NVM

Het bestuur van de Amsterdamse Makelaarsvereniging zal afsplitsing niet agenderen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering. Op 30 maart j.l. publiceerde de MVA nog een bericht met die boodschap. Voorzitter Sven Heinen noemt dat nu een ‘effectieve vorm van communicatie’ die de onverdeelde aandacht van het NVM bestuur moest eisen.

Volgens het bericht van 30 maart kreeg een voorganger van Heinen, Pieter Joep van den Brink, in 2009 de handen net niet op elkaar voor een afsplitsing. ‘Het draagvlak was groot, maar niet groot genoeg’, zegt Heinen in dat persbericht. ‘Ik verwacht dat dat nu anders zal zijn. Omdat de NVM zich als branche-organisatie opstelt en niet de belangen van haar leden behartigt, moeten we dat zelf doen. Vandaar dat we in de Algemene Ledenvergadering in mei de afsplitsing zullen agenderen.’ Nu blijkt dat de MVA hiermee de noodklok wilde luiden aan het adres van de NVM.  

'Totaal gebrek aan visie' 

“In deze periode rond 1 april en in een tijdperk waarin fake news de voorpagina’s van de nieuwsmedia siert, is een onorthodoxe manier van communicatie soms uiterst effectief”, zegt voorzitter Sven Heinen. “Hoewel we op korte termijn niet op afsplitsing zullen aansturen, is er verder niets gelogen aan de inhoud van ons bericht van afgelopen vrijdag: er is een totaal gebrek aan visie bij de NVM.”

'In zichzelf gekeerde organisatie' 

Volgens de MVA raken veel makelaarskantoren in de problemen als gevolg van het weinige aanbod. De digitalisering van de maatschappij hebben het makelaarsvak veranderd. “En die veranderingen gaan nog veel verder de komende jaren”, meent Heinen die eind 2018 na acht jaar zijn functie als bestuurslid van de Amsterdamse makelaarsvereniging zal neerleggen. De rol en toegevoegde waarde van de makelaar zouden volgens de MVA speerpunt moeten zijn in het beleid van de landelijke organisatie NVM. Heinen: “Er liggen uitgelezen kansen om het vak van makelaar toekomstproof te maken. De markt is hectisch, er is veel behoefte aan kennis en ervaring, en daar is dus een rol weggelegd voor de makelaar. Thema’s als erfpacht, nieuwbouw, metropool regionale samenwerking en expathuisvesting spelen in onze regio een grote rol. De NVM is daar totaal niet mee bezig. Het is een in zichzelf gekeerde organisatie waar geen inhoud wordt gegeven aan ledenbelang.”

Roer moet om

De herstructurering van de NVM, de audits en de financiële transparantie zijn onderwerpen waarop Heinen en zijn collega’s naar eigen zeggen invloed hebben gehad. “Sporadisch hebben we de NVM wel een draai in de goede richting kunnen geven. Maar om daadwerkelijk invloed uit te oefenen is de structuur te gelaagd en zijn de processen te stroperig. Als we echt iets willen bereiken moet het roer in Nieuwegein definitief om.”

NVM: 'Zeer spijtig'

Roeland Kimman, woordvoerder namens de NVM reageert tegen Vastgoed Media: “Het is spijtig te ervaren dat de afdeling Amsterdam van de NVM (MVA) zo ontevreden is over het beleid van de NVM vereniging en daarvoor zelfs de pers opzoekt om haar stem luister bij te zetten. Dat is geen goede zaak. Hoogste tijd om snel een diepgaande dialoog met elkaar aan te gaan.”