Franchiseformule voor taxateurs

Nationale Taxatie Service (NTS) heeft een nieuwe franchiseformule gelanceerd voor taxateurs. Inmiddels zijn er al meer dan 150 taxateurs aangesloten bij de nieuwe NTS formule. De doelstelling is minimaal 200 franchisenemers aan te stellen, zo meldt InFinance.

Ontwikkelingen in de markt

De nieuwe franchiseformule speelt in op belangrijke ontwikkelingen in de markt. Zo zijn sinds 1 oktober van dit jaar bij taxatieopdrachten de Opdrachtvoorwaarden van toepassing geworden. Dit is een verplichting op grond van European Valuation Standards (EVS-regels).

EVS én fiscus-proof

Met deze nieuwe NTS formule is de opdrachtverstrekking en facturatie volledig EVS én fiscus-proof, stelt NTS: “De formule biedt franchisenemers een assortiment waarmee de kwaliteit van de taxatierapporten wordt verhoogd en de taxateur tegelijkertijd efficiënter (EVS-proof) kan werken. De opdrachtgevers van de NTS formule plukken hier ook de vruchten van.”

Kwaliteitsverhogende diensten

Het gaat bijvoorbeeld om ‘kwaliteitsverhogende’ diensten als de Referentietool en het Veilingrapport, waarmee de Taxateur de vermoedelijke veilingopbrengst met veilingtransacties kan onderbouwen. Maar ook diensten die de taxateur ontzorgen, zoals de telefoonservice en facturatie-module. Franchisenemers mogen taxatieopdrachten van NTS uitvoeren.

Bron: InFinance