Starters op de woningmarkt

'Geen aandacht voor starters in regeerakkoord'

Uitblijven maatregelen leidt volgens De Hypotheker tot stagnatie woningmarkt. De Hypotheker vindt het een gemiste kans dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord geen maatregelen heeft getroffen om de instroom van starters op de woningmarkt te stimuleren. Starters kunnen steeds moeilijker een betaalbare woning vinden en De Hypotheker vreest dat het uitblijven van maatregelen stagnatie op de woningmarkt kan veroorzaken. Zij pleit voor het nemen van diverse maatregelen om de kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten. Zo kan de overheid de kosten hiervan aanzienlijk verlagen door bijvoorbeeld het afschaffen van de overdrachtsbelasting wat starters direct geld bespaart.  

Eerder deze week ontstond al discussie over de afschaffing van de Wet Hillen waardoor huizenbezitters die hun huis volledig hebben afbetaald hier belasting over moeten betalen via een eigenwoningforfait. Maar niet alleen deze groep dreigt de dupe te worden van de kabinetsplannen, vreest De Hypotheker. Zij wijst erop dat starters door stijgende huizenprijzen en strengere regelgeving het kind van de rekening dreigen te worden op de woningmarkt. Ook in de nieuwe wet- en regelgeving is er geen aandacht voor starters. Zo daalt in 2018 het maximale leenbedrag naar 100 procent. Dit betekent dat huiseigenaren een hypotheek kunnen afsluiten tot 100 procent van de waarde van de woning. Andere kosten, zoals advies- of makelaarskosten, moeten uit eigen middelen worden betaald. Vooral starters worden hierdoor getroffen, omdat zij vaak onvoldoende spaargeld hebben om deze kosten te betalen. Doordat veel starters niet kunnen instromen op de woningmarkt nemen zij hun toevlucht tot een huurwoning. Hierdoor hebben ze veel hogere maandlasten dan bij maandelijkse hypotheeklasten. Dit verschil kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Integrale aanpak nodig voor starters

De Hypotheker is voorstander van een integrale aanpak om de positie van starters op de woningmarkt te versterken. “Starters lijken een vergeten groep op de woningmarkt, terwijl het juist voor hen steeds moeilijker wordt een betaalbare koopwoning te vinden. Zo is het aantal hypotheken dat door starters is gesloten, in het afgelopen jaar met maar liefst 32 procent gedaald. Met name in de grote steden krijgen starters door de oververhitte woningmarkt nauwelijks een voet tussen de deur. Daarom zijn we voorstander van een pakket van overheidsmaatregelen waarmee de instroom van starters kan worden bevorderd”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “We zijn teleurgesteld dat het erop lijkt dat er geen gehoor wordt gegeven aan de uitkomsten van de rondetafelgesprekken ‘Starters op de Woningmarkt’. In totaal hebben 19 partijen voldoende suggesties aangereikt in de door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer georganiseerde gesprekken op 13 september.''

Hulpmiddelen voor starters

Zo pleit De Hypotheker voor een beperking of afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters. Als starters hiervan worden vrijgesteld, scheelt dat 2 procent op de verkoopprijs van de woning. Dit kan al snel duizenden euro’s schelen. Ook zou de verplichte aflossing kunnen worden verlaagd van 100 naar 50 procent. De Jong: “Dit betekent dat de inkomenstoets nog steeds plaatsvindt op basis van een volledig annuïtaire aflossing, maar de feitelijke aflossingsverplichting geldt voor het deel dat de hypotheek hoger is dan 50 procent van de marktwaarde. Daarnaast moet meer geld vrijkomen voor startersleningen. De starterslening wordt in steeds minder gemeenten aangeboden, terwijl het starters juist gemakkelijker maakt een eerste woning te kunnen financieren.”

Lees hier nog meer over het regeerakkoord

Ontwikkelaars positief over het regeerakkoord
VBO Makelaar waarschuwt voor tegenstrijdig woningmarktbeleid
Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek
Afgelost huis weer belast: richting een eigendomsneutraal woningmarktbeleid?