Vastgoed media Nijmegen

Gelderland wil 100.000 nieuwe woningen bouwen

Gedeputeerde Staten stelden vorige week de nieuwe regionale woonagenda’s voor de regio’s Arnhem en omgeving, FoodValley en Nijmegen en omgeving vast. De betrokken gemeenten gaan aan de slag met het bouwen van duurzame wijken, het verbeteren van bestaande woningen en een versnelling in de bouw. De drie nieuwe agenda’s zijn - samen met de regionale agenda’s van andere Gelderse regio’s - een begin voor de bouw van 100.000 woningen in de provincie. 

De versnelling in de bouw is nodig om het woningtekort en de huidige druk op de regionale woningmarkt te verminderen. Het aantal van 100.000 nieuwe woningen is een momentopname en kan tussentijds aangepast worden.Aandachtspunten per regio:

Regio Arnhem

(bestaat uit gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Renkum en Rozendaal)

 • motto: ‘Verantwoord versnellen, wendbaar’
 • in de periode 2017-2027 13.500 woningen bouwen met een versnelling van de productie in de eerste vijf jaar
 • uitgangspunt nieuwe woningen: bouwen zonder aardgasaansluiting en nieuwbouw is aanvulling op bestaande woningen in de regio
 • focus op aanpak en verduurzaming van verouderde woningen

Download de woonagenda Arnhem

Regio FoodValley

(bestaat uit gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen, de provincies Gelderland en Utrecht)

 • belangrijke thema’s: middenhuur, duurzaamheid en flexibel programmeren
 • komende 10 jaar 17.500 nieuwe woningen bouwen
 • vastgoedmonitor doorontwikkelen met actuele data, gecombineerd met analyse-tools en rapportage-functie

Download de woonagenda FoodValley

Regio Nijmegen

(bestaat uit gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen)

 • komende 10 jaar 16.400 nieuwe woningen bouwen, met versnelling voor komende 5 jaar
 • bouwen zonder aardgasaansluiting is uitgangspunt
 • aanpak van verouderde woningen van slechte kwaliteit in wijken en dorpen belangrijk
 • verbeteren van het vestigingsklimaat door vergroten diversiteit aanbod in de regio

Download woonagenda Nijmegen en omstreken

Ruimte voor maatwerk in woonagenda’s

Gedeputeerde Staten stelden eind 2017 met de notitie ‘Ruimte voor goed wonen’ de koers voor Wonen vast. Daarin staan de woonbehoeften per Gelderse woonregio, maatwerk en flexibele plannen centraal. De woonpartners in de regio maken afspraken in regionale woonagenda’s. Bijvoorbeeld over verduurzaming van bestaande woningen en aantallen nieuwbouwwoningen. De afspraken zijn wel flexibel. Door monitoring van de woningmarkt bekijkt de provincie periodiek of de afspraken moeten worden aangepast. Zo kunnen betrokken partijen goed reageren op ontwikkelingen in de samenleving. Als er aanpassingen nodig zijn, kan dat op basis van het gezamenlijk gesprek. Op die manier wil de provincie maatwerk leveren en flexibiliteit in de plannen inbouwen. 

Toetsingcriteria woningbouwplannen

In de drie regionale agenda's staan verschillende toestingcriteria gefomuleerd voor woningbouwplannen. Overeenkomstig zijn in elk geval:

 • Inspelen op de kwalitatieve woningbehoefte (sociale woningbouw goedkoop, middeldure huur, levensloopbestendig, woningen voor kleine huishoudens). Bij het monitoren van die behoefte worden makelaars genoemd als bron van informatie. 
 • Transformatie- en herstructureringsopgaven van overtollig of verouderd vastgoed en herontwikkeling van rotte plekken; 
 • Innovatieve en flexibele woonvormen en woonmilieus; 
 • Duurzaamheid