Gemeenschappelijk wonen houdt binnenstedelijk wonen betaalbaar

Met de gestage groei en verdichting van steden zien we een toenemende krapte op de binnenstedelijke woningmarkt. De grote vraag en het beperkte aanbod leiden zo tot stijgende woningprijzen, waardoor binnenstedelijk wonen voor de young urban professional onbetaalbaar wordt. Gemeenschappelijk wonen lijkt mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van compactere en beter betaalbare woningen.

Stedelijke verdichting

Jarenlang hebben steden te kampen gehad met een zorgelijke bevolkingsafname, als gevolg van een grote trek uit de stad. Inmiddels is het tij gekeerd en voornamelijk de vier grote gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn druk bezig de sterke groei te faciliteren. Parallel aan de stedelijke groeiontwikkeling is meer en meer aandacht ontstaan voor het belang en behoud van groen en open ruimte. Dit steeds strikter wordende groenbeleid vormt nu en in de toekomst een aanzienlijke beperking voor de groei van stedelijke regio’s.

Young urban professionals

Deze combinatie van stedelijke groei en groenbeleid, vereist een groeiontwikkeling door middel van stedelijke verdichting. De groei dient binnen de bestaande stadsgrenzen te worden opgelost, met een schaarste aan binnenstedelijke ruimte tot gevolg. Onder invloed van vraag en aanbod stijgt hiermee de prijs van binnenstedelijk wonen. Wie hier het meest last van lijken te hebben zijn de jonge, hoogopgeleide eenpersoonshuishoudens. Ook wel bekend onder de hippe term ‘young urban professional’ (yup). Met een bescheiden startsalaris valt deze groep budget-technisch steeds vaker buiten de boot op de binnenstedelijke woningmarkt. Wonen in de stad wordt voor hen simpelweg onbetaalbaar, waardoor de yup langzaam uit de stad wordt verdreven.

Woonconcept

Over deze ontwikkeling maakt men zich grote zorgen, en vanuit de gedachte ‘minder woonoppervlak leidt tot minder duur wonen’ ontpoppen zich nieuwe woonvormen. Woonvormen waarin ruimte efficiëntie een belangrijke rol speelt. Gemeenschappelijk ruimtegebruik, ofwel het delen van voorzieningen met meerdere huishoudens, lijkt hierbij interessante kansen te bieden. Ten opzichte van andere woonconsumenten, lijkt er tussen gemeenschappelijk wonen en de young urban professional een sterke match te bestaan. Een match die duidelijk verder reikt dan louter de portemonnee.

Gezellig samenwonen

“Ik vind dat er iemand aanwezig moet zijn in mijn leefomgeving. Of dit nu m’n vriendin is of een vriend, dat is minder belangrijk. Ik vind het gezellig om samen te wonen.”
Aldus een doorsnee young professional uit de Randstad. Uit onderzoek blijkt de juiste balans tussen gezelligheid en privacy een doorslaggevende factor te zijn. Al met al kan met de juiste invulling van een gemeenschappelijk woonconcept een waardevol woonproduct aan de stedelijke woningvoorraad worden toegevoegd.

Ruimte voor verbetering

Waar het in de praktijk vaak mis lijkt te gaan, is een verkeerde prioritering in het ontwerp van een woonconcept. Er lijkt nog onvoldoende te worden gedacht vanuit de spelende marktproblematiek, waardoor woonconcepten aan het probleem voorbij dreigen te lopen. Meer dan andere woonconsumenten, is de young professional strikt gebonden aan een beperkt budget. Voor de ontwikkelaar betekent dit dat betaalbaarheid centraal staat en de kaders stelt voor de verdere invulling van het woonproduct. Alleen dan kan een passende oplossing worden geboden voor de prijsproblematiek op de binnenstedelijke woningmarkt.

Conceptueel ontwikkelen

Wat de huidige marktsituatie tot slot laat zien, is een toenemend belang van conceptueel denken. Een concept is een idee, ontstaan vanuit een visie op de markt en toekomst. Zo zijn maatschappelijke trends en ontwikkelingen steeds vaker aanleiding tot het uitdenken van een passend product. Een stuk grond is hiermee lang niet altijd meer het startpunt van een ontwikkelproces. Een conceptuele aanpak maakt het mogelijk sneller en doelgerichter te kunnen schakelen bij ontwikkelingen in de markt en maatschappij. Om in de huidige markt bij te kunnen blijven, dienen projectontwikkelaars zich deze ontwikkelstrategie eigen te maken. En zelfs dan blijft het lastig om in de stad voor dat spreekwoordelijke ‘dubbeltje’ goede woonruimte te vinden. Desalniettemin, zou het juiste woonconcept ervoor kunnen zorgen dat wonen in de stad weer betaalbaar wordt. Ook met een bescheiden startsalaris.

Download hier het complete artikel.