Gemeente Boxtel bouwt woningen met ‘nul op de meter’

De gemeente Boxtel, Jansen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw gaan 85 woningen met een hoog duurzaamheidsniveau bouwen in Lennisheuvel. Ongeveer de helft hiervan wordt gerealiseerd als ‘nul op de meter’; het huis wekt evenveel (of meer) energie op als dat het nodig heeft.

Alle overige woningen worden aangeboden conform Bouwbesluit met ‘nul op de Meter’ als optie. De anterieure overeenkomst voor dit nieuwbouwplan, Achter Den Eijngel genaamd, is op woensdag 19 juli ondertekend.

Woningbouwprogramma

De huizen komen aan de zuidrand van Lennisheuvel te liggen, vlakbij de Mijlstraat, het Rigtpad, De Ploeg en de Heerenbeekloop (waterloop). Het woningbouwprogramma bestaat uit een mix van sociale huur- en/of koopwoningen (in de eerste fase minimaal 35%), middeldure en dure koopwoningen. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de indicatieve fasering uitgaat van de oplevering van 45 woningen in de periode van 2018 tot 2020. De overige woningen worden verspreid over de periode 2020 – 2026 gerealiseerd.

Bestemmingsplan

De bestemmingsplanprocedure gaat naar verwachting kort na de zomer van start. De insteek van het bestemmingsplan is flexibel, om qua woningaanbod in te kunnen spelen op eventuele veranderingen in de woningvraag.