Gemeente Stadskanaal gaat woningen opkopen en verhuren

Om grip te krijgen op de woningmarkt, wil stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheids Plan (RWLP) Oost Groningen particuliere woningen aankopen en deze (tijdelijk) toevoegen aan de huurwoningvoorraad. De gemeente Stadskanaal start hiervoor een pilot namens de regio. Dat gebeurt door vier tot vijf particuliere woningen aan te kopen en hier sociale huurwoningen van te maken, zo meldt de Ter Apeler Courant.

De pilot vormt één van de projecten uit de zogeheten Menukaart Oost-Groningen van het RWLP. Hiermee wil de stuurgroep een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken en houden van de woningvoorraad in Oost-Groningen. De gemeente Stadskanaal hoopt aan de hand van de pilot een protocol ontwikkelen dat voor de gehele regio Oost-Groningen toepasbaar is. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de woningcorporaties Lefier en Woonservice.

Balans

Met het veranderen van koopwoningen in sociale huurwoningen verwachten de betrokken partijen een betere balans op de woningmarkt te realiseren. Bovendien biedt de eigendomsverandering de mogelijkheid om de woningen, wanneer dat op termijn nodig is, aan de markt te onttrekken. De pilot kost 266.750 euro. De regio betaalt hiervan 200.000 euro uit de regio pot, die bestaat uit provinciale en gemeentelijke middelen. De resterende 66.750 euro wordt betaald met cofinanciering van de gemeente Stadskanaal.

Budget

Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor om van 2017 tot en met 2020 een budget van 640.000 euro beschikbaar te stellen voor de cofinanciering van projecten uit de Menukaart, waaronder nu dus de voorliggende pilot. De pilot kan definitief van start gaan als de gemeenteraad het goedkeurt via de Najaarsnota. De raad vergadert hierover op maandag 20 november.

Bron: Ter Apeler Courant