Gemeenten: initiatief voor transformatie winkelgebieden ligt bij vastgoed

Als het gaat om het transformeren van winkelgebieden, wacht het grootste deel van de gemeenten op initiatieven van vastgoedeigenaren. Gemeenten zien hun rol vooral als faciliterend en vinden niet dat zij zich met de financiering bezig hoeven te houden. Dat blijkt volgens Stadszaken uit een enquête onder 140 gemeenten die verbonden zijn aan een zogeheten RetailDeal, uitgevoerd door de Retailagenda.

Nederland heeft een teveel aan winkelmeters, waardoor transformatie belangrijk is. Maar liefst 70 procent van de gemeenten vindt dat het initiatief om een winkelgebied te transformeren echter bij vastgoed hoort te liggen. Volgens 63 procent zijn vastgoedeigenaren ook verantwoordelijk voor de financiering. Gemeenten zijn het er duidelijk over eens dat hun rol vooral faciliterend is (90 procent). Een groot deel van de gemeenten noemt daarnaast de organiserende rol, waarbij regievoering vaak naar voren komt. De Retailagenda pleit er dan ook voor dat gemeenten met de vastgoedsector om tafel te gaan, om over en weer de verwachtingen helder te maken.

Eerste stappen

Bijna tweederde van de gemeenten geeft aan actief bezig te zijn met winkeltransformatie. Het blijkt hierbij vooral te gaan om de eerste stappen, die uiteindelijk tot een concrete transformatie kunnen leiden. Zo zitten veel gemeenten nog in de denkfase, zijn ze bezig met onderzoek of passen ze bestemmingsplannen aan. Iets meer dan de helft van de ondervraagden heeft een daadwerkelijk beleid voor de transformatie van winkelpanden en winkelgebieden.

Aanpassing van bestemmingen

Gevraagd naar het aantal winkels dat tussen 2015 en nu is getransformeerd en het winkelvloeroppervlak dat daar mee is gemoeid, blijkt dat maar weinig gemeenten concrete aantallen kunnen noemen. Als er sprake is van transformatie gaat het vooral om de aanpassing van bestemmingen (90 procent), er wordt in beperkte mate gesloopt (31 procent). In verreweg de meeste gevallen (89 procent) is de nieuwe bestemming wonen, daarnaast wordt ook horeca genoemd.

Planvoorraad

Naast de transformatie van winkelpanden is het volgens Retailagenda ook belangrijk om te voorkomen dat er in de toekomst wordt bijgebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de gemeenten geen planvoorraad tussen 2015 en media 2017 hebben. Deze geschrapte meters lopen uiteen van 6.000 tot 25.000. Gemeenten hebben niet altijd een helder beeld van het precieze aantal meters, dat geldt ook voor de nog bestaande planvoorraad.

Bron: Stadszaken