Vastgoed Actueel Arnhem

Gemeenten willen grond huiseigenaren kopen ten bate van verduurzaming

Een aantal gemeenten wil de verduurzaming van particuliere woningen gaan financieren. Zij willen huiseigenaren de mogelijkheid bieden de grond onder hun huis te verkopen aan de gemeente. Met de opbrengst kan de huizenbezitter bijvoorbeeld een warmtepomp aanschaffen en het huis isoleren. 

Deze nieuwe variant van gebouwgebonden financiering wordt momenteel besproken aan de klimaattafels, meldt de Volkskrant.
De eigenaar van het huis huurt na verkoop de grond van de gemeente totdat hij de lening heeft afgelost. Op dat moment krijgt hij de grond in eigendom terug. Deze constructie is in wezen een vorm van tijdelijke erfpacht.

Bank Nederlandse Gemeenten welwillend

Leeuwarden, Haarlemmermeer, Arnhem en Nijmegen willen graag op korte termijn hiermee experimenteren. De Bank Nederlandse Gemeenten, die maatschappelijke projecten van lagere overheden financiert, staat welwillend tegenover het initiatief.

De gemeenten hopen dat zij de huiseigenaren een lagere rente kunnen bieden dan de commerciële kredietverstrekkers. Ze willen huiseigenaren de gelegenheid bieden de grond op elk gewenst moment terug te kopen. Als de bewoner zijn huis verkoopt voordat de schuld is voldaan, moet de volgende eigenaar het erfpachtcontract overnemen.

Geen probleem voor AFM

De gemeenten hoeven zich niet om eventuele bezwaren van de AFM te bekommeren. De AFM moet consumenten beschermen tegen onzorgvuldige kredietverlening, maar erfpacht is geen krediet. De AFM bevestigt desgevraagd dat erfpacht niet onder haar bevoegdheden valt.

Nederlandse Vereniging van Banken noemt het ‘paardenmiddel’

Zo'n erfpachtconstructie vereist wel de medewerking van de bank of verzekeraar waarbij de huizenbezitter zijn bestaande hypotheek heeft afgesloten. Deze kredietverstrekker bezit immers ook het hypotheekrecht op de grond. De huiseigenaar kan de kavel waarschijnlijk niet zonder toestemming aan de gemeente verkopen. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft veel bedenkingen en beschouwt de erfpachtvariant als een ‘uiterst complex paardenmiddel’.

Bron en volledig artikel: de Volkskrant